schock

Céglista Cikkajánlás
Témakörlista Kérdés

googleadsense

googleadsense

googleadsense
googleadsense

 


 
 
 

 

Legolvasottabb friss cikkek
Betonjavító rendszerekkel jelentősen lassítható a házak állagromlása
Tetőtér energiatudatos felújítása a belső burkolat elbontása nélkül
Teraszfedés tervezése a hóteher figyelembe vételével
Extrém megoldás egy lovardaépület homlokzatán
Speciális kerámiacserép tetőfelújításokhoz
Városi Gábor festőművész kétlakásos háza, kontrasztos PREFA homlokzattal
Fújható üveggyapot költség- és időmegtakarítással
Tippek fémlemezfedés szakszerű kialakításához
Kéthéjú lapostető felújítása befújt hőszigeteléssel
Különleges megjelenésű, méretre vágható zuhanyfolyókaEmail- értesítés az újdonságokról
név:
email:
MEGRENDELEM
  leiratkozás

RSS-feliratkozás

Építési Jog
Hírlevél § Figyelő
Május 13-án hatályba lépett az Építési törvény módosítása
Csak szabályos épület kaphat fennmaradási engedélyt
A „csonka” HÉSZ szerint végzett építési munka nem minősíthető szabálytalannak
Az egyszerű bejelentés alapján épülő épületekről is kötelező a statisztikai adatszolgáltatás
Az ÉMI Nonprofit Kft. tervellenőrzést és építési műszaki ellenőrzést is fog végezni
Kötelező tervezői művezetés és kivitelezési dokumentáció
Parkolóhelyek kialakításának új OTÉK előírásai
Lakóépület építésének egyszerű bejelentése – GYIK (ingyenes)
Építési napló vezetése nélküli kivitelezés miatt építésügyi bírság (is) kiszabható

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés 

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

Szaklap-előfizetés

 

 Címkék: Rockwool Hungary Kft., energia, felújítás, hőszigetelés, OTSZ, tűzvédelem
Szaktanács
Korszerűsítési pályázatok és a tűzvédelem
2016. 01. 18.

2015 tűzvédelmi szempontból nemcsak az új OTSZ vonatko-zásában hozott döntő változá-sokat, hanem a társasházak energiamegtakarítását eredményező pályázat kiírásában is. Reméljük, az elkövetkezőkben kiírt, az épületek felújítását, korszerűsítését érintő pályáza-toknál is alkalmazni fogják e program azon elemeit, amelyek a pályázati feltételek megvalósu-lását, ellenőrizhetőségét, dokumentáltságát és a tűzvédelmi előírásoknak a megfeleltetését biztosítják.


Ilyen például az elektronikus építési napló vezetési kötelezettsége, a kivitelezői regisztráció, az egységes szerkezetű kivitelezői költségvetés, hogy a kivitelezőnek közvetlen utal a támogató, a kötelezően alkalmazandó műszaki ellenőr, amely a támogatóval áll szerződéses jogviszonyban és a támogató fizeti a munkadíját, a kiválasztott műszaki ellenőrök szakmai felkészítése, a tűzvédelmi tervező, szakértő bevonásának költsége, ami elszámolható, és végül, de nem utolsósorban a katasztrófavédelmi kirendeltség szakmai véleménye a szerződéskötés előtt és a kivitelezési munkák befejezése után.

 

A támogatási szerződés megkötésének feltételei

A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 60 lakásos épületek, 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek állami támogatást.

Mivel a tűzvédelmi szabályzat készítésének kötelezettsége korábban csak a kétszintesnél nagyobb és tíznél több lakást magában foglaló lakóépület esetében volt kötelező, a támogatott körben lehetnek olyan létesítmények, amelyek ennek a pályázatnak köszönhetően néznek szembe épületük tűzvédelmi helyzetével.

A pályázati útmutatóban a beépítésre kerülő építési termékek, szerkezetek kapcsán külön hangsúlyt kapott az OTSZ előírásainak való maradéktalan megfelelési kötelezettség, valamint kötelezően elvégzendő a gépészeti aknafalak megfelelővé tétele, lezárása, az aknák szintenkénti szakaszolása, amennyiben az elvégzendő munkák épületgépészeti aknában futó vezetékeket érintenek.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok között ott szerepel a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása a támogatott beruházással érintett, elvégzendő munkákról.

A szakmai vélemény kétféle lehet: megfelel vagy nem felel meg. Pozitív vélemény esetén indulhat a kivitelezés (szerződéskötés). Az Otthon Melege Program nagy előnye, hogy még a támogatói szerződés megkötése előtt kiderülhet, hogy a beadott pályázathoz képest – például a katasztrófavédelmi hatóságnak készített dokumentációnál – jelentkeztek-e olyan többletigények, amelyekkel nem számoltak, mert ebben az esetben még módosítható a szerződés műszaki tartalma, és nem külön forrásból kell fedezetet találni azokra a felmerülő – például tűzvédelmet érintő – költségekre, amelyekkel nem számoltak.

A pályázat elszámolásához benyújtandó dokumentumok között van a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség írásbeli hozzájárulása a támogatott beruházással érintett, elvégzett munkák véleményezéséről, és például a beépített anyagokra, szerkezetekre gyártói teljesítménynyilatkozatok, egyéb tanúsító dokumentumok meglétéről és megfelelőségéről a műszaki ellenőr nyilatkozata a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet (CPR) alapján.

A műszaki ellenőr – a támogató megbízásában – teljes folyamatában ellenőrzi a kivitelezést, és feladatát a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően látja el.

 

A műszaki ellenőrök feladatai

A műszaki ellenőröknek 2015. szeptember 8-ig volt lehetőségük benyújtani a pályázatukat a műszaki ellenőri teendők elvégzésére. A jelentkező műszaki ellenőrök felkészítése első körben lezárult. A képzés anyaga nagy hangsúlyt fektetett a tűzvédelemre és ezen belül is a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelő kivitelezésére és ellenőrzésére. A képzés anyaga a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet (amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásból kezeli a pályázatokat) honlapjáról (www.nfsi.hu) letölthetők. A képzés anyaga nem-csak a műszaki ellenőröknek, de a tervezőknek, társasházkezelőknek és kivitelezőknek is hasznos.

Az NFSI az ellenőrzések megkönnyítése, valamint a dokumentáltság egységessége érdekében a különböző feladatokhoz check-listákat, formanyomtatványokat, mintákat fog rendelkezésre bocsátani. A kivitelezési munkák befejezését követően a katasztrófavédelmi kirendeltség által készített szakmai vélemény illetékmentes. A megküldött dokumentáció tartalma alapján – amelyben megtalálhatóak a támogatási szerződésben foglalt dokumentumok, adott esetben mérési jegyzőkönyvek stb. és nyilatkozatok (kivitelezői, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőri stb.) – a hatóság annyit véleményez, hogy a pályázatot tűzvédelmi szempontból támogatja vagy nem támogatja. A szakmai vélemény kikötéseket, feltételeket nem tartalmaz. A hatóság szükség esetén a helyszínt megtekinti, erre módja van kivitelezés közben is, mivel fennáll a kivitelező OTSZ szerinti bejelentési kötelezettsége a támogatást ellenőrző szervezet felé. A szakmai vélemény kiadása 8 munkanapon belül történik. A szakmai vélemény kiadásakor természetesen azt is vizsgálják, hogy a támogatói szerződéshez adott szakmai vélemény mögötti műszaki tartalom valósult-e meg.

A műszaki ellenőr feladataiba – a kivitelezési tevékenység ellenőrzésének körébe – beletartozik, hogy ellenőrizze a tűzvédelmi szabályzat és a használati szabályok betartását, a szakvizsgához kötött tevékenységekre vonatkozó jogosultságok meglétét, oktatások meglétét, tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások betartását, valamint az eltakart szerkezetek átvételét.

 

Alapvető szempontok a felújítási megoldások kiválasztásánál

  • A hőszigetelés + ablakcsere módszert felváltja a komplex szemléletet tükröző energetikai rekonstrukció.
  • Egyetlen részleges felújítási megoldás sem akadályozhatja egy következő felújítási fázis megfelelő megoldását.
  • Ebből az adódik, hogy az energetikai rekonstrukciót nem lehet tűzvédelmi koncepció nélkül szakszerűen megtervezni.
  • Alapelvek:
    - ahol a jelenlegi előírások nem teljesíthetők, ott a kiválasztott megoldás nem ronthatja tovább a meglévő, egyébként sem megfelelő tűzvédelmi/műszaki állapotot;
    - gépészeti szerelőaknák rekonstrukciója;
    - ahol az átalakítás érinti a lépcsőházat (például nyílászárócsere esetén), ott szabályos hő- és füstelvezetést vagy füstmentes lépcsőházat kell kialakítani.

 

A tűzvédelmi előírások betartásának garanciája

Fontos lenne, ha a katasztrófavédelmi kirendeltségek egységes módon tudnák a szakmai véleményüket kiadni, ezért is tartjuk kiemelten hasznosnak a támogató, pályázatkezelő azon irányú törekvését, hogy a pályázatok dokumentáltsági szintje és módja meghatározott legyen, formanyomtatványokkal, mintákkal, check-listával segítve, mert ez a hatósági munkát is nagyban megkönnyíti.

A tűzvédelmi előírások betartásának garanciáját nemcsak abban látjuk, hogy a katasztrófavédelmi kirendeltség szakmai véleményének elkészítéséhez előzetesen be kell nyújtani a dokumentációt, hanem abban is, hogy a támogatóval szerződött műszaki ellenőr jóváhagyása, nyilatkozatai szükségesek ahhoz, hogy a kivitelezési munkák leigazolhatóvá váljanak, a kivitelezést követő szakértői véleménye a hatóságnak kiadható lehessen, és a szolgáltatás ellenértékét csak a teljes körű megfelelést követően utalhatja át a támogató a kivitelezőnek.

A ROCKWOOL A1 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő anyagai és az Ecorock homlokzati hőszigetelő rendszere korlátozás nélkül beépíthetőek még tűzvédelmi gátakon is.

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató


Klikkeljen ide, ha a fentiekkel kapcsolatban további információra van szüksége!

Kapcsolódó cikkek:
Zajvédelem, tűzvédelem, kellemes belső klíma

Debrecen belvárosában épül a Párizsi Udvar projekt az Ybl-díjas Kováts András tervei alapján. Jelenleg a beruházás I. üteme zajlik. A beruházó által választott hőszigetelés az Ecorock vakolható homlokzati rendszer.

Felelősséggel végzett tervezést vár el az új tűzvédelmi szabályzat

2015. március 5-ével hatályba lépett az új OTSZ (1.54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról), amely nem a korábbi szabályozás átdolgozása, hanem teljesen új, kockázatalapú tervezésre épülő jogszabály. A hangsúly a tervezésen van!

Hogyan kell igazolni a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelőségét?

A CPR rendelet 2013. július 1-jén történő életbelépését követően megváltozott a homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalomba hozatalának és megfelelőségének igazolási módja is.

Új kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszer

A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert, most azonban továbbléptünk: megalkottuk az Ecorock FF homlokzati hőszigetelő rendszert. Az eddig megszokott magas minőséget ezzel a hőszigetelő rendszer minden összetevőjére kiterjesztettük.

Hamarosan változik az OTSZ, érdemes felkészülni!

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2014. augusztus végén módosító javaslatok nélkül jött vissza Brüsszelből. A szabályzat kihirdetése ebben az évben várható. A szabályzat nagyobb tervezői szabadságot ad, de nagyobb felelősségvállalást is követel a tűzvédelmi biztonság érdekében.

Válasszunk hőszigetelést tetőtérbe – tűzvédelem alapon

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy attól, hogy egy építési termék forgalomba hozható, még nem biztos, hogy beépíthető, betervezhető. A tervező felelőssége, hogy a vonatkozó előírások figyelembevételével tervezze meg az épületet, olyan építési termékekből és építményszerkezetekből, amelyeknek a megfelelőségét igazolni is tudja.

Az új Ptk. és a szigorodó tűzvédelmi, energetikai előírások

Mi alapján tervezzük meg az épületek hőszigetelését a megváltozott jogszabályi környezetben, figyelemmel a CPR rendeletre, az OTSZ-re, valamint a 7/2006. TNM rendelet módosítására? E kérdésekre is válaszok kaphatók a X. Jubileumi Építészeti és Tűzvédelmi konferencián, 2014. április 3-án, a Construma szakkiállításon.

Ki miért felel az épületek felújítása, átalakítása során?

Bár a legtöbb felújítási, átalakítási munka nem tartozik az engedélyköteles tevékenységek körébe, ezzel a beruházók és tervezők felelőssége nem csökken, hanem nő. A 2011. februári TFH+E rendezvény egyik konferenciája a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, kötelezettségeket és felelősséget kívánja tudatosítani.

Kétrétegű vakolható homlokzati hőszigetelő lemez

A 70 mm-es vastagságtól gyártható Frontrock Max E lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására.

Praktikusan alkalmazható hőszigetelő éklemez

Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett termék a műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, gyárilag derékszögű háromszög alakra vágott, csupasz Deltarock Plus kőzetgyapot lemez.

Vonalra- és pontralejtő hőszigetelő elemek

A Rockwool Rockfall speciális, lejtésben vágott vonalralejtő elemeinek segítségével tökéletesen megoldható a tetőszakaszok vápavonalra lejtése.

A kőzetgyapot szerepe a tűzvédelemben

A Rockwool speciális, nem éghető ragasztóval készülő termékcsaládja a Conlit, mely szellőzőcsatornák, acél tartószerkezetek, vasbeton födémek 30–180 perces tűzvédelmi szigeteléséhez kifejlesztett korszerű kőzetgyapot rendszer.

A kőzetgyapot hőszigetelés előnyei

A Rockwool bármely épülettípushoz, a pincétől a padlásig kínál egyenletes minőségű és testsűrűségű, ezáltal hatékonyan hőszigetelő hőszigetelő kőzetgyapot termékeket.

Kétrétegű lapostető hőszigetelő lemez

Egyenes rétegrendű, egyhéjú, nem járható lapostetők hőszigetelésére szolgál a műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű (inhomogén), csupasz Monrock Max E kőzetgyapot lemez.

Fontos tudnivalók az épületek hangszigeteléséről

Az épületek akusztikai méretezése – ellentétben a hőtechnikai méretezéssel – sajnos ma még nem képezi részét az engedélyezési tervek nagy részének, pedig az akusztikai hibák a kivitelezést követően egyáltalán nem, vagy csak nagy költségek árán javíthatók.
Jogi nyilatkozat Médiaajánlat Impresszum   Építési megoldások ©