2011. július 23.

Világörökségi gondnokságokat kell szervezni

Világörökségi gondnokságokat kell szervezni

Az új jogszabály értelmében a világörökségi és a világörökségi várományos területekre a törvényben meghatározott tartalommal el kell készíteni a világörökségi kezelési terveket, valamint a világörökségi területeken meg kell szervezni a világörökségi kezelő szervezeteket.

Az Országgyűlés 2011. június 14-én 280 igen szavazattal, 22 tartózkodás mellett megszavazta a világörökségi és a világörökségi várományos területekre vonatkozó törvényt, amellyel hazánk eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek és egyben méltó törvényi keretet teremt a világörökségi helyszínek védelmének.

A 2011. évi LXXVII.törvény a Magyar Közlöny 2011/71. számában már olvasható.

A törvény kimondja, hogy világörökségi vagy világörökségi várományos területté csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve az ezek végrehajtására kiadott jogszabályok alapján védelem alá vont terület nyilvánítható. A világörökségi vagy a világörökségi várományos területté nyilvánítás a már fennálló védettségen túl további oltalmat nem keletkeztet.

A jogszabály meghatározza a világörökségi területekkel kapcsolatos főbb fogalmakat és feladatokat, melyeket a kultúráért felelős miniszter a Kormány által az e feladatok ellátása céljából létrehozott javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testület közreműködésével lát el.

A törvény a korábbinál hatékonyabb eszközöket ad az egyetemes értékek megőrzése, illetve fejlesztése közötti összhang létrehozására. Ennek értelmében a világörökségi és a világörökségi várományos területekre a törvényben meghatározott tartalommal el kell készíteni a világörökségi kezelési terveket, valamint a világörökségi területeken meg kell szervezni a világörökségi kezelő szervezeteket (világörökségi gondnokságokat).

A törvény értelmében az állam pénzügyi forrásokat biztosít a világörökségi területek értékmegőrzésére és értékalapú fejlesztésére, így például a világörökségi kezelési terv kidolgozására, a területrendezési tervek és településrendezési eszközök világörökségi kezelési tervben foglaltak szerinti felülvizsgálatára és módosítására. A védett értékek fenntartására, az állagvédelemre és a világörökségi kezelési tervnek megfelelő működtetéshez az állam adókedvezményt biztosíthat, amelyet külön törvényben állapít meg.

A törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

(Forrás: e-epites.hu)

 

hírlevél-feliratkozás

épjog