2021. február 08.

A Dohány utcai Zsinagóga Múzeum „láthatatlan” tetőfelújítása

A Dohány utcai Zsinagóga Múzeum „láthatatlan” tetőfelújítása

A közel százéves, műemléki védettségű épületszárny a pesti belvárosban található; itt kellett megoldani a hő- és vízszigetelés felújítását oly módon, hogy a zsinagóga napi többezer látogatója a munkálatokból a lehető legkevesebbet vegye észre. A kivitelezést végző Szakszig Kft. az ÉMSZ Év Tetője pályázatán a lapostető szekció kategóriadíját nyerte el idén ezzel a munkával.

Európa legnagyobb zsinagógája Budapesten, a VII. kerületi Dohány utcában található. Az 1854 és 1859 között épített, mór stílusú épület a mai napig fontos vallási, kulturális helyszín és turisztikai célpont. Az itt élő vallásgyakorló zsidóság szertartási tárgyait nyilvánosan azonban hosszú ideig nem lehetett látni. Az első olyan kiállítás, ahol megjelentek ezek a tárgyak, az 1894-ben tartott Magyar Történeti Ötvösmű Kiállítás volt. Ezt követően 1896-ban az Ezredéves Országos Kiállításon közel száz, a zsidó valláshoz és kultúrához kötődő tárgyat lehetett megtekinteni. Ekkor merült fel az igény, hogy ne csak alkalmi jelleggel lehessen azokat nyilvánosan megtekinteni, hanem állandó kiállítást nyissanak. A kiállítási tárgyak összegyűjtését követően a kiállítóteret először egy bérelt lakásban rendezték be 1916-ban, majd 1932-re elkészült a Dohány utcai Zsinagógához épített új épületszárny, ahol saját, állandó helyet kaphatott az addigra összegyűlt több ezer darabos gyűjtemény. Ezt azonban a második világháború idején jelentős kár érte; bár a gyűjtemény egy részét a Magyar Nemzeti Múzeum pincéjében helyezték el, míg más tárgyakat bankszéfekbe tettek, ez utóbbiak később, a háború alatt eltűntek. A megmaradt tárgyakból, valamint a vidéki közösségek tárgyi örökségeiből 1947-ben tudták ismét megnyitni a kiállítást. Az intézmény hivatalos nevét, amelyet a mai napig visel, 1994-ben kapta, amikor egyesült a Magyar Zsidó Levéltárral, így jött létre a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár.

Az intézménynek helyet adó épület korábbi, átfogó felújítására 1993 és 1996 között került sor. Napjainkban az épület állapota a korának megfelelő, ugyanakkor a tető szórt poliuretán szigetelésének avult állapota és az ebből fakadó belső téri ázás a tető vízszigetelésének mihamarabbi felújítását tette szükségessé. Az intézménynek otthont adó, közel százéves épületszárny kiválóan illeszkedik a környezetébe, és természetesen műemléki védelem alatt áll.

A Dohány utcai Zsinagóga Múzeum „láthatatlan” tetőfelújítása A Dohány utcai Zsinagóga Múzeum „láthatatlan” tetőfelújítása

A munkavégzés tehát Budapest belvárosában zajlott, ahol az épület jelentőségére is tekintettel kellett lenni, és a funkcióból adódó működést is biztosítani kellett a kivitelezés teljes időtartama alatt. A zsinagóga napi látogatóinak száma naponta 2000-4000 fő(!), akik számára a felújítás idejére is lehetővé kellett tenni a biztonságos közlekedés lehetőségét, és „láthatatlan” módon volt szükséges megoldani az összes organizációs problémát – ez a tény tovább nehezítette a kivitelezést végző Szakszig Kft. munkáját.

Bagaméry Gábor, a kivitelező cég ügyvezetője elmondta: a munkát 2018 októberében kezdték és – az időközben elrendelt pótmunkákkal együtt – 2019 áprilisára fejezték be. A megrendelő és a kivitelező között nagyon jó, rugalmas és kompromisszumkész együttműködés alakult ki, amely elősegítette a gördülékeny munkavégzést.

A tető korábbi állapotáról előzetes szakvélemény, műszaki leírás és kiviteli terv készült, amely pontosan meghatározta az elvégzendő munkanemeket. Az alapos, előzetes mérnöki munkának köszönhetően minden bontás a tervezett módon és mértékben készült el, ezzel kapcsolatban tehát nem érte meglepetés a kivitelezőt a munkavégzés közben. A kivitelezés közben rendszeresen tervezői, szakértői konzultációkat tartottak, valamint a műszaki ellenőri felügyelet folyamatos volt.

A beázásmentesség biztosításán túl gondoskodni kellett a tető megmaradó rétegeinek kiszellőztetéséről, amelyet megfelelő számú kéttagú páraszellőző idom beépítésével biztosítottak.

A Dohány utcai Zsinagóga Múzeum „láthatatlan” tetőfelújítása A Dohány utcai Zsinagóga Múzeum „láthatatlan” tetőfelújítása

A már meglévő és meg is maradó rétegrendre építették rá az új rétegrendet, amelyet a német Bauder cég rendszerelemeiből választottak ki. Az egyenes rétegrendű tető így oldószeres kellősítőanyag, bitumenes párazáró lemez, PIR hőszigetelés, talkumhintéses bitumenes lemez és palaőrlemény hintésű bitumenes zárólemez felhasználásával épült meg.

Az új rétegrend mechanikai rögzítése Ejot termékekkel történt, amelyet több ponton elkészített kihúzásvizsgálat előzött meg. A kivitelezés során a múzeum épületén lévő huzalbetétes üveg felülvilágítók üvegtábla-illesztési hézagainak tömítése is elkészült, ezzel megszüntetve egy újabb hibahelyet.

Bagaméry Gábor hozzátette: a családi vállalkozásként működő Szakszig Kft. filozófiája az alapítás óta változatlan: a megfelelő anyagot a megfelelő helyre a megfelelő szaktudással kell beépíteni. Ez a hármas a garancia arra, hogy a belső terek vízhatlanságát nemcsak a jogszabályban meghatározott ideig, hanem sokkal tovább biztosítani lehet.

Czitrovszky Balázs

hírlevél-feliratkozás

épjog