autodesk

Tervezési segédletek Acélszerkezetek 1-2. Eurocode segédlet

2016. augusztus 25.
Tervezési segédletek Acélszerkezetek 1-2. Eurocode segédlet

Ádány Sándor, Dulácska Endre, Dunai László, Fernezelyi Sándor, Horváth László Acélszerkezetek segédlete 1. Általános eljárások, valamint 2. Speciális eljárások részekből áll, egy kötetben! Az Eurocode 3 szerinti tervezést segítő könyvön átvezették a magyar Nemzeti Mellékletek előírásait és útmutatásait is.

A könyvben a szerzők nemcsak összefoglalják és bemutatják az acélszerkezetek méretezéséhez használandó legfontosabb Eurocode szabványköteteket, hanem útmutatásokat, magyarázatokat adnak azok megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához. Kitérnek azokra a tapasztalatokra és javaslatokra, amelyek segíthetik a megértést és egyszerűsíthetik az esetenként igen bonyolult eljárások alkalmazását.

Az anyag – terjedelme miatt – korábban két külön kötetben jelent meg: 1. Általános eljárások és 2. Speciális eljárások. A könyvek népszerűvé váltak a gyakorló mérnökök, valamint – tananyagot kiegészítő segédanyagként – az egyetemi hallgatók körében. A két kötet a közelmúltban már beszerezhetetlen volt, ezért most újra kiadjuk, egybefűzve. Ebben az anyagban a szerzők átvezették az időközben kibocsátott szabványmódosításokat, valamint a megjelent magyar Nemzeti Mellékletek előírásait és útmutatásait is.

A könyv jelenlegi, 2016. szeptemberi kiadásában az előzőekhez képest a teherbírási vizsgálatokat egy új alfejezettel bővítettük, amely merevített lemezek horpadását tárgyalja.

A kiadvány 3800 forintba kerül,

Az Acélszerkezetek segédletet elektronikusan  ITT LEHET MEGRENDELNI.

 

Személyes átvétel:
helye: 1119 Budapest, Pajkos utca 25. II emelet, Artifex Kiadó
ideje: telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: +36-1-783-17-11

Általános eljárások

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

1.1. A könyv célja és felépítése

1.2. Az Eurocode 3-ról általában

1.2.1. Az Eurocode 3 kötetei

1.2.2. A könyvben tárgyalt szabványkötetek

1.3. Jelölések

1.3.1. Jelölésrendszer az Eurocode-ban

1.3.2. A könyvben alkalmazott jelölések

2. A méretezés alapelvei

2.1. Méretezéselméleti alapok

2.2. Határállapotok

2.3. Hatások és kombinációik

2.3.1. Teherbírási határállapot, tartós vagy ideiglenes tervezési állapotokban

2.3.2. Teherbírási határállapot, rendkívüli tervezési állapot

2.3.3. Teherbírási határállapot, szeizmikus tervezési állapot

2.3.4. Használhatósági határállapotok

2.3.5. Hatások parciális és kombinációs tényezői

3. Anyagok

3.1. Szerkezeti acélok jelölése

3.2. Szerkezeti acélok jellemzői

3.3. Kapcsolóelemek jellemzői

3.4. Anyagválasztás szempontjai

3.4.1. Alakíthatósági követelmények

3.4.2. Hegeszthetőség

3.4.3. Keresztirányú (vastagság irányú) alakváltozási képesség

3.4.4. Szívósság

4. Szerkezeti analízis

4.1. Bevezetés

4.2. A keresztmetszetek osztályozása

4.2.1. A keresztmetszeti osztályozás háttere

4.2.2. Az EC3 keresztmetszeti osztályozása

4.3. Az anyagmodell

4.3.1. Az anyagmodellekről általában

4.3.2. Az EC3 rugalmas és képlékeny számításokkal kapcsolatos előírásai

4.4. Geometriai nemlinearitás: az alakváltozások-elmozdulások figyelembe vétele

4.4.1. A geometriai nemlinearitásokról általában

4.4.2. Az EC3 másodrendű hatásokra vonatkozó előírása

4.5. Acél keretszerkezetek stabilitásvizsgálatának módszerei

4.5.1. Bevezetés: az imperfekciók figyelembe vétele a méretezésben

4.5.2. A rugalmas kritikus teher meghatározása

4.5.3. A stabilitási teherbírás meghatározása – csökkentő tényezős eljárás

4.5.4. A stabilitási teherbírás meghatározása – helyettesítő imperfekciós eljárás

4.5.5. A csökkentő tényezős és a helyettesítő imperfekciós eljárás alkalmazási lehetőségei

4.6. Az EC3 előírásai a helyettesítő imperfekciók meghatározására

4.6.1. Bevezetés

4.6.2. Globális helyettesítő imperfekciók keret vizsgálatához

4.6.3. Lokális helyettesítő imperfekciók a keret vizsgálatához

4.6.4. A helyettesítő geometriai imperfekciók felvétele sajátalak szerint

4.6.5. Helyettesítő imperfekciók merevítőrendszerek vizsgálatához

4.7. Az EC3 alapján javasolható stabilitásvizsgálati eljárások

4.8. Keretszerkezetek kapcsolatainak modellezése

4.8.1. Bevezetés

4.8.2. A csomópont osztályozása merevség szerint

4.8.3. A csomópont osztályozása teherbírás szerint

4.8.4. A szerkezeti analízisben alkalmazandó csomóponti modell

5. Teherbírási határállapotok

5.1. Keresztmetszetek ellenállása

5.1.1. Keresztmetszeti méretek

5.1.2. Központosan húzott rudak keresztmetszeti ellenállása

5.1.3. Központosan nyomott rudak keresztmetszeti ellenállása

5.1.4. Hajlított keresztmetszetek ellenállása

5.1.5. Keresztmetszetek nyírási ellenállása

5.1.6. Keresztmetszetek csavarási ellenállása

5.1.7. Hajlítás és nyírás kölcsönhatásának vizsgálata

5.1.8. Hajlítás és normálerő kölcsönhatásának vizsgálata

5.1.9. Hajlítás, nyírás és normálerő kölcsönhatásának vizsgálata

5.2. Központosan nyomott rudak kihajlási ellenállása

5.2.1. Kihajlási ellenállás

5.2.2. Síkbeli kihajlás

5.2.3. Elcsavarodó kihajlás

5.2.4. Osztott szelvényű, szorosan kapcsolt rudak

5.3. Hajlított gerendák kifordulási ellenállása

5.3.1. Kifordulási ellenállás – általános módszer, tetszőleges keresztmetszet

5.3.2. Kifordulási ellenállás – általános módszer, melegen hengerelt keresztmetszet

5.3.3. Kritikus nyomaték

5.3.4. Kifordulási ellenállás – egyszerűsített módszer

5.4. Nyomott-hajlított rudak stabilitási ellenállása

5.4.1. Stabilitási ellenállás kölcsönhatás vizsgálata alapján

5.4.2. Általános eljárás szerkezetek és szerkezeti elemek stabilitási ellenőrzésére

5.5. Lemezek horpadási ellenállása

5.5.1. Nyírási horpadás ellenőrzése

5.5.2. Keresztirányú nyomóerő hatására bekövetkező horpadás ellenőrzése

6. Kapcsolatok méretezése

6.1. A kapcsolatok tervezésének alapjai

6.2. Mechanikus kapcsolatok

6.2.1. A csavarozott kapcsolatok típusai

6.2.2. Csavar- és furat méretek

6.2.3. Csavarkép

6.2.4. Egy csavar ellenállása

6.2.5. Csavarozott kapcsolatok vizsgálata

6.2.6. Az anyag ellenállása a csavarozott kapcsolatok környezetében

6.3. Hegesztett kapcsolatok

6.3.1. A hegesztett kapcsolatok típusai

6.3.2. A varratok méretei

6.3.3. Hegesztett kapcsolatok ellenállása

7. Használhatósági határállapotok

7.1. Bevezetés

7.2. Használhatósági követelmények

7.2.1. Függőleges alakváltozások

7.2.2. Vízszintes eltolódások

7.2.3. Rezgések

8. Acélszerkezetek méretezési eljárásai

9. Irodalom

 

 

2. Speciális eljárások

Tartalomjegyzék

10. Bevezetés

10.1. A könyv célja és felépítése

10.2. A könyvben tárgyalt szabványkötetek

10.3. A könyvben alkalmazott jelölések

11. I- és H-szelvényekből kialakított szerkezetek csomópontjai: homlok- és talplemezes kapcsolatok

11.1. Csomópont típusok

11.2. Igénybevételek

11.3. A csomópontok működésének modellezése – a komponens módszer

11.4. A homloklemezes kapcsolattal kialakított csomópont szerkezeti tulajdonságai

11.5. Homloklemezes csomópont hajlítási ellenállásának meghatározása

11.5.1. Általános megállapítások

11.5.2. Helyettesítő T-elem

11.5.3. A T-elem méreteinek felvétele

11.5.4. A csomópont komponenseinek ellenállása

11.5.5. A csomópont nyomatéki ellenállása

11.5.6. A csomópont osztályozása teherbírás szerint

11.6. Talpcsomópontok méretezése

11.6.1. Talplemezes csomópont kialakítása, a helyettesítő T-elem méretei

11.6.2. A helyettesítő T-elem ellenállása talpcsomópont esetén

11.6.3. A talpcsomópont ellenállása

11.7. Homloklemezes csomópont hajlítási merevségének meghatározása

11.7.1. Általános megállapítások

11.7.2. A kapcsolatot alkotó komponensek merevsége

11.7.3. A csomópont merevsége

11.7.4. Talpcsomópont merevsége

11.7.5. A csomópont besorolása a merevsége alapján

11.8. Homloklemezes csomópont elfordulási képessége

11.8.1. Általános megállapítások

11.8.2. A csomópont elfordulási képessége

11.9. Homloklemezes csomópontok tervezése egyszerűsített módszerrel

11.9.1. Bevezetés

11.9.2. Általános megállapítások

11.9.3. Az oszlop övének méretezése

11.9.4. A homloklemez méretezése

11.9.5. A talplemez méretezése

11.10. A csomópont méretezés végrehajtása

11.10.1. Folytatólagos (merev) csomópontok méretezésnek végrehajtása

11.10.2. Fél-merev csomópontú szerkezetek tervezése

12. Hegesztett rácsos tartók csomópontjai

12.1. Bevezetés

12.2. Csomópontok kialakításának általános elvei

12.3. Igénybevételek számítása rácsos tartókban

12.4. Csomópontok tönkremeneteli módjai

12.5. Hegesztett csomópontok méretezése

12.5.1. Jelölések, általános elvek, segédmennyiségek

12.5.2. Csőszelvényű rácsos tartók hegesztett csomópontjainak ellenállása

12.5.3. Hegesztett csomópontok ellenállása zártszelvényű övek (RHS) és zártszelvényű (RHS), illetve csőszelvényű (CHS) rácsrudak esetén

12.5.4. I- és H-szelvényű övek és zárt vagy csőszelvényű rácsrudak hegesztett csomópontjainak ellenállása

12.6. Rácsrudakat bekötő varratok méretezése

12.7. Helyszíni csavarozott illesztések hegesztett rácsos tartókban

13. Osztott szelvényű nyomott rudak

13.1. Bevezetés

13.2. Szerkezeti analízis

13.2.1. Kiindulási feltételek

13.2.2. Nyírási és hajlítási merevség

13.2.3. Igénybevételek számítása

13.3. A teherbírás ellenőrzése

13.3.1. Kihajlásvizsgálat

13.3.2. A rúdvég ellenőrzése

13.4. Általános kialakítású és terhelésű osztott szelvényű rudak

14. Gerinclemezes tartók 4. keresztmetszeti osztályú szelvényekből

14.1. Bevezetés

14.2. Keresztmetszeti jellemzők számítása 4. osztályú szelvény esetén

14.2.1. Teherbírási határállapotban, folyáshatárt elérő feszültségekkel

14.2.2. Keresztmetszeti jellemzők számítása folyáshatárt el nem érő feszültségek esetén

14.2.3. Effektív keresztmetszet merevségi jellemzői használhatósági határállapotban

14.3. Gerinchorpadás az övlemez kihajlása következtében

14.4. Szerkezeti analízis és méretezés specialitásai

15. Hidegen alakított acélelemek

15.1. Bevezetés

15.2. Bevezetés az EC3-1-3-hoz

15.2.1. Terminológia, alapvető jelölések

15.2.2. Névleges lemezszélességek

15.2.3. Tervezési vastagság

15.2.4. Az EC geometriai korlátai

15.2.5. Szabványos anyagok

15.2.6. Átlagos folyáshatár

15.3. Az effektív keresztmetszet

15.3.1. Bevezetés

15.3.2. Lemezhorpadás

15.3.3. Torzulásos horpadás

15.3.4. Az effektív keresztmetszet meghatározásának gyakorlati végrehajtása

15.4. Keresztmetszetek ellenállásának ellenőrzése

15.4.1. Húzás

15.4.2. Nyomás

15.4.3. Hajlítás

15.4.4. Nyírás

15.4.5. Csavarónyomaték

15.4.6. Keresztirányú erők

15.4.7. Nyomaték-normálerő interakció

15.4.8. Nyomaték-normálerő-nyíróerő interakció

15.4.9. Nyomaték és keresztirányú erő interakciója

15.5. Globális stabilitásvesztés

15.5.1. Síkbeli kihajlás

15.5.2. Térbeli elcsavarodó kihajlás

15.5.3. Kifordulás

15.5.4. Hajlítás és normálerő

15.6. Kapcsolatok méretezése

15.6.1. Bevezetés

15.6.2. Normál csavarral kialakított kapcsolatok

15.6.3. Önmetsző/önfúró csavarral kialakított kapcsolatok

15.7. Alakváltozások számítása

15.8. Speciális kérdések

16. Irodalom

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Kötelező marad az energetikai tanúsítvány elkészíttetése eladás vagy bérbeadás esetén

Engedély nélkül építhetők a fagyvédelmi szélgépek (vagy csak az alapjuk)

A „Plázastop” előírásokat már egyes közlekedési létesítményeknél is alkalmazni kell

Új veszélyhelyzeti rendelkezések: közmeghallgatás személyesen megjelenő résztvevők nélkül

Kihirdették az új energetikai tanúsítványról és új energetikai szabályozásról szóló jogszabályokat

épjog