2014. január 27.

Borított fafödémek utólagos hőszigetelése bontás nélkül

Borított fafödémek utólagos hőszigetelése bontás nélkül

Régi padlásfödémek utólagos hőszigeteléséhez nyújt hatékony, bontás nélkül kivitelezhető megoldást a gerendaközök üregeinek fújható üveggyapottal történő kitöltése. E módszerrel a födémszerkezet a legszigorúbb energetikai elvárásokat is teljesíti úgy, hogy a födém járható, terhelhető marad.

A magyarországi épületállomány jelentős része borított fafödémmel készült. A régen épült földszintes házak födémszerkezeteinél a 10-22 cm vastagság közötti és átlag 80-100 cm távolságra fektetett gerendázatot azokra merőleges deszkázattal fedték alulról és felülről. E megoldással az alsó és felső gerendázat között kitöltetlen üregek maradtak. Az üreges szerkezetű borított födém hőátbocsátási tényezője a jelenlegi, nem túl szigorú követelményeknek sem felel meg, a mai elvárásokat, komfortot már nem tudja biztosítani. E szerkezetek energetikai korszerűsítése a járható felületre fektetett hőszigeteléssel egyszerűen elkészíthető, de ebben az esetben – a járhatóság megőrzése érdekében – vagy lépésálló hőszigetelést kell alkalmazni, vagy önhordó szerkezetet kell építeni. Kézenfekvő megoldás viszont a járófelület megőrzésére a gerendaközök üregeinek hőszigetelő anyaggal történő kitöltése.

Borított fafödém szigetelésére, emellett járhatóságának megőrzésére a befújt ásványgyapot hőszigetelést ajánljuk.

A borított fafödém szerkezet hatékony utólagos hőszigetelése az alsó és felső deszkaborítás, illetve a födémgerendák közötti tér kitöltésével oldható meg. Fontos, hogy szigetelésként jó hőszigetelő képességű, szárazon és hézagmentesen beépíthető, könnyű anyagot alkalmazzunk, amely nem akadályozza a födémszerkezet lélegzését, és nem növeli számottevő mértékben a fafödém önsúlyát. A Knauf Insulation fújható Supafil termékcsaládja erre a célra is szakszerű megoldást kínál.

A Supafil könnyű, alig juttat többletterhet a fafödémre.

A borított fafödémek szigetelése (befújás) előtt azonban elengedhetetlen a szerkezet épületfizikai méretezése, hogy az üreg kitöltése után a szigetelőanyagban bekövetkező hőfokesés ne okozhasson páralecsapódást a födémszerkezeten belül. Abban az esetben, ha önmagában a hőszigeteléssel a födém nem felelne meg páratechnikailag, egyéb kiegészítő intézkedésre
is szükség lehet. Ennek egyik módja a belső párazárás növelése, különleges festék vagy párazáró bevonat felhordásával. A másik mód a födémen áthatoló pára minél hatékonyabb kieresztése, a födém felső síkján elhelyezett beton- stb. réteg perforálásával vagy eltávolításával. Továbbá vastagabb hőszigetelőanyag igénye esetén a födém fölötti hőszigeteléssel is kiegészíthető a födémbe fújt szigetelés.

A technológia alkalmas az üreg kitöltésére, bontás nélkül – a födémet sem szétbontani, sem átalakítani nem kell, elegendő gerendaközönként 12 cm átmérőjű lyukakat készíteni, melyeken bejuttatható a Supafil fújható üveggyapot.

Borított fafödémek utólagos hőszigetelése bontás nélkül

A Supafil hidrofobizálással készül (korlátozott a nedvességfelvétele), A1 tűzvédelmi osztályú (nem éghető), és ami a legfontosabb: kimagaslóan jó hőszigetelési értékkel rendelkezik. Kötőanyagmentes, tehát a belső levegőt nem károsítja a kötőanyag tartalmának kiszellőzése. A Supafil Cavity (üregkitöltésre gyártott) típus 0,034 W/mK λ-értéke 18 cm vastagságtól biztosítja a mai energetikai elvárást. Vastagabb gerendázat (polgári lakások) esetén, 20 cm fölötti üreg kitöltésekor ez az érték messze túlszárnyalja a jelen elvárást.

A padlásfödémen fúrt kisebb lyukak lefedését követően látványban semmilyen változás nem tapasztaló, és a szerkezet továbbra is alkalmas marad tárolásra és pakolásra.

A szakszerű és résmentes szigetelés időjárástól függetlenül is elvégezhető, mivel az anyag a padlástér felől juttatható a szerkezetbe. Szigeteletlen épületek esetében akár 30-40 százalékos fűtési energia megtakarítás is elérhető, miközben a belső levegő egyenletesebbé, komfortossá változik, valamint az akusztikája is javul az épületnek.

(x)

hírlevél-feliratkozás

épjog