2013. október 08.

Egyes beruházásokon egyelőre nem kell e-naplót vezetni

Egyes beruházásokon egyelőre nem kell e-naplót vezetni

Az elektronikus építési napló eredetileg tervezett 2013. július 1-jei bevezetését egy áprilisi módosítás tolta ki 2013. október 1-jére. Egy újabb rendelet azonban néhány nappal az új bevezetési időpont előtt az e-napló vezetésiének kötelezettsége alól jelentős beruházási kört mentesített. 

Az e-napló korántsem működik még zökkenőmentesen – legalábbis nem minden funkciója működött 2013. október 2-án, egy nappal azután, hogy a jogszabály szerint kötelező lenne az alkalmazása. Ez a budapesti Építési jog konferencia résztvevői számára is kiderülhetett: a rendezvényen Kiss Andor építőmester szakmérnök, köztisztviselő „élőben" mutatta be, hogy a rendszer mit tud, és – legalábbis egyelőre – mit nem tud. A jelenlévő szakemberek némi csalódottsággal vették tudomásul, hogy e téren újabb nehézségekkel kell szembenézniük; a konferenciára egyébként is rányomta a bélyegét az építési jogszabályok terén mutatkozó általános bizonytalanság hangulata.

Ilyen helyzetben az előadók sok esetben nem tudtak megnyugtató válaszokat adni a felmerült építési jogi kérdésekre – leginkább abban tudtak segíteni a résztvevőknek, hogy a potenciális csapdákra felhívták a figyelmet. További támogatást ad a konferencia résztvevőinek, hogy mindannyian negyedéves hozzáférést kaptak az Építésijog.hu Figyelő szolgáltatáshoz: így el tudják érni az építésijog.hu portál zárt tartalmait is, ahol számos részletes és aktuális jogszabály-magyarázat érhető el. (A jogszabály-változásokat követő Építésijog.hu Hírlevél pedig teljesen ingyenes, arra bárki feliratkozhat.)

A portál az e-naplóval kapcsolatban is közöl cikket; mint ebből is kiderül, az elektronikus építési napló eredetileg tervezett 2013. július 1-jei bevezetését egy áprilisi módosítás tolta ki 2013. október 1-jére. A kormány néhány nappal az új bevezetési időpont előtt az e-napló vezetési kötelezettség alól jelentős beruházási kört mentesített.

A kormány a Magyar Közlöny 153. számában kihirdetett, a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben döntött az e-napló vezetésére kötelezettek körének szűkítéséről. A módosítás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) érintette.

A jogszabály szerint az elektronikus építési naplót

a) az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 2014. január 1-jét,

b) a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,

c) a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében a 2014. október 1-jét,

d) az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október 1-jét

követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni."

Sajátos, hogy a fent említett rendeletszövegben használt „általános építmények" fogalmát az építésügyi jogszabályok sehol nem tartalmazzák...

A módosítás értelmezése kapcsán alkalmazandó jogszabályi fogalmakról, valamint arról, hogy lehet-e önkéntesen használni az e-naplót és egyéb részletekről az Építésijog.hu portál cikkében található bővebb információ:

http://epitesijog.hu/figyelo/1346-az-elektronikus-epitesi-naplo-bevezetese-reszben-elhalasztva-egyes-beruhazasokon-nem-kell-oktober-1-jetol-e-naplot-vezetni 


Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog