2024. februr 26.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

A nyilvános terek és az irodák a földbõl kiemelkedõ, tálformájú szerkezetben találhatók, a borkészítés technológiai terei a felszín alatt kaptak helyet. A különleges formavilágú és elhelyezkedésû épület függõleges és vízszintes épületszerkezeteinek víz- és hõszigetelése igen összetett feladat volt, precíz és alapos munkát kívánt.

A Sauska borászat új épülete Tokaj határában, a Varga Padi hegyen, különleges formájával és technológiai megoldásaival nem jelet helyez el a tájban – a tájat személyesíti meg, hozza testközelbe, egyúttal megismerhetõvé teszi a szõlõhegy és a borkészítés viszonyait. „Az épület rajzolta vonalak keltették életre a Padi hegyet. A két szoborszerû tál, mint kíváncsi szempár jelenik meg a hegy tetején. A szemét nyitogató, ébredezõ Padi manót idézi elénk” – írja az épületet tervezõ Bord Építész Stúdió a koncepcióról.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

A nyilvános terek és irodák (borbíráló és kínálótér, irodák, látogatói terek) a két, egyenként 36 m átmerõjû, tálformájú szerkezetben találhatók; a borkészítés folyamatait rejtõ technológiai terek a föld alatt kaptak helyet. Csak a két kehely alakú kerek kert emelkedik ki a domboldalból, az épület nagyobb része a föld alatt helyezkedik el. A függõleges és vízszintes épületszerkezetek víz- és hõszigetelési kialakítása összetett feladat volt, precíz és alapos munkát kívánt. Ennek sikerét mutatja, hogy az ÉMSZ 2023-as Év Tetõje pályázatán a Csikizo Kft. szigetelési munkájával kategóriadíjat nyert a zöld tetõk és szigetelések szekcióban. Galgóczy Zoltán ügyvezetõt kérdeztük az építés folyamatáról és a kihívásokról.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit? Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

 

Talajban lévõ szigetelések

„Tekintettel arra, hogy a teherhordó falak jellemzõen a föld alá kerültek, a szigetelésüknek kettõs szerepe van: egyrészt biztosítja a belsõ terek megfelelõ szárazságát, másrészt védi a teherhordó szerkezeteket a támadó nedvességtõl” – mondja Galgóczy Zoltán. Talajvíz a területen nem volt, a falszerkezeteket csak a talajban lévõ nedvesség ellen kellett szigetelni.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit? Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

„A rendelkezésre álló falfelület letisztítása és pormentesítése után a bevonatszigetelést két rétegben visszük fel, és szöveterõsítéssel látjuk el. A kellõsítés száradása után (hengerelve, vagy gépi szórással viszik fel a felületre az 1 réteg alapozót: Nafuflex ProfiTech 2 – tízszeres vizes hígítással), felhordjuk az elsõ réteget a bevonatszigetelésbõl (Nafuflex ProfiTech 2 kétkomponensû, polimerrel módosított bitumenes vastagbevonat, gépi szórással). Ebbe ágyazzuk a szövetet (Nafuflex GRID 25 NF), teljes felületen. A munkahézagoknál egy speciális erõsítõ szalagot (MC-Fasttape) is beágyazunk. A szöveterõsítés folyamatos rétegvastagság-méréssel, az MC-Bauchemie Kft. gyártói utasításai szerint készült. Az elsõ réteg bevonatszigetelés-kikötése után készül a második réteg – a kész vízszigetelés összesen 3 mm száraz rétegvastagságú” – ismerteti a technológiai folyamatot a szakember.

A bevonatszigetelés tehát – a Sauska-borászatnál az MC-Bauchemie Nafuflex ProfiTech 2 terméke, de további változatokban is kapható, fõként az alkalmazás

fajtájától, és a környezeti feltételektõl függõen – kétkomponensû bitumenemulziós vastagbevonat. A felületre felhordása speciális szórógéppel történik. Az egyik komponens a bitumenmassza, a másik egy speciális porkomponens (ez utóbbi a kötésgyorsító), melyeket megfelelõ módon összekevernek, majd szórásos technikával visznek fel a felületre – az Airlessszórásos technikával akár 6-800 m2 felület is leszigetelhetõ naponta. Legalább három emberre szükség van a mûvelet során: egy kever, egy adagol, egy áll a pisztolynál és szórja a falra a szigetelést. Ebben az esetben az egyszerre rendelkezésre álló munkaterület mérete miatt egy gép elegendõ volt a teljes felület szigeteléséhez.

 

Kihívások a talajban készülõ szigetelések építése közben

A munkálatok során gondot okozott, hogy a zsaluleválasztó olaj több helyen is fennmaradt a beton felületén az oldalfalakon, meggátolva a vízszigetelés tapadását. „Teljes felületen felfújtuk a kellõsítõt, de az bizonyos részeken lefolyt, mintha impregnálva lett volna a felület” – meséli Galgóczy Zoltán. Az olaj filmréteg falakról való eltávolítása érdekében a szennyezéssel érintett részeken a betonfelületet csiszolni kellett: ezt a szerkezetépítõ cég végezte betoncsiszoló gépekkel.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

Az idõjárás is nehezítõ tényezõ volt. Bitumenes bevonatszigeteléseknél elõírás a +5 °C fok feletti felületi hõmérséklet. A kivitelezés azonban itt õsszel zajlott, a téli hónapokba is belecsúszva, ezért mesterségesen kellett gondoskodni a megfelelõ állandó hõmérsékletrõl. Ezt egyrészt a munkaterületek átadásának megfelelõ ütemben, szakaszos sátorépí téssel oldották meg – mindig ezeket a tereket fûtötték, így érték el a falak megfelelõ felületi hõmérsékletét –, másrészt a téli körülmények miatt a Nafuflex ProfiTech 2 téli változatát alkalmazták, ami -5 °C-ig fagyálló, és már +1 °C felületi és léghõmérséklettõl felhordható.

A megépült szerkezeti falak mellett szakaszolva vehették át a munkaterületet a szigetelõk, amikor betemették a munkagödröt, elérték a szükséges következõ magasságot, és megépítették a fûtött sátrat.

A pincefalakat ekkor lehetett bevonatszigeteléssel ellátni. Amikor elkészültek a szigetelési szakaszok, folyamatosan töltötték vissza a fal mellé a földet. A földvisszatöltéssel egyidõben folyamatosan rögzítették az elkészült vízszigetelés felületén a 12 cm vastagságú extrudált polisztirol hõszigetelést, valamint a – gyárilag szûrõréteggel kasírozott – dombornyomott polietilén lemez felületszivárgó réteget. Sok áttörés bonyolította a munkát: az ivóvíz-, és szennyvízvezetékek, valamint a borkészítési technológiához tartozó rengeteg csõ átvezetése. „Bizonyos részeken 8–10 m magasra is felfut a falszerkezet. Elkészítettünk egy körülbelül 2,5–3 méter magas sávot, majd feltöltötték földdel ezt a részt, és a feltöltés tetejérõl készítettük a következõ szakaszt. Így valamivel kényelmesebben lehetett dolgozni, mint állványról. A bevonatszigetelést állványról különben sem ésszerû csinálni, mert az állvány nagyon közel kerülne a szerkezeti falhoz. Itt pedig 150-200 bar nyomással visszük fel a szigetelést; ha ezt 30-40 cm távolságból tennénk, akkor visszacsapódna a falról. Ennél nagyobb az a távolság, ami a technológia alkalmazásához megfelelõ” – magyarázza az ügyvezetõ.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

 

Belsõ terek szigetelése

Az épület belsejében az érkezési terek, gépészeti terek, szõlõérkezési terek üzemi víz elleni szigetelését készítette a cég. Az elõkészített felületeken 1,5 mm vastag PVC lemez szigetelés készült, függõlegesen felvezetve a járófelület magasságáig, 1 mm vastag félkemény PVC védõréteggel.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

 

Zöldtetõk szigetelése

A kelyhek fölött ferde, változó vastagságú ültetõközeggel feltöltött zöldtetõ található, a zárófödémen pedig lapostetõként kialakított zöldtetõ. Ezekhez bitumenes lemezszigetelés készült gyökérálló szigetelõlemezzel, XPS hab hõszigeteléssel, fordított rétegrendben. Betonréteg biztosítja a szükséges, minimum 2 százalékos lejtést. Hideg bitumenmáz kellõsítés után két réteg bitumenes vízszigetelés készült. Elõször egy réteg PV hordozórétegû Bauder PYE G 200 S4 bitumenes lemezt fektettek le, teljes felületen lángolvasztással rögzítve. Ezután egy réteg 4 mm vastag – FLL eljárás alapján gyökérállónak minõsített – poliészterfátyol-betétes modifikált bitumenes vastaglemez következett (Bauder Plant E4 600/600N/5 cm, 30%, -12 °C + 90 °C) csapadékvíz elleni szigetelésként, teljes felületén lángolvasztással rögzítve. Ezután XPS hõszigetelést helyeztek el (24 cm vastag, lépcsõs ütközõhézagú extrudált polisztirolhab hõszigetelés és szigetelésvédelem, ragasztással rögzítve). Utána megfelelõ elválasztó réteg (125 g/m2 felülettömegû mûanyag fátyol) került a felületre, erre pedig víztartó tálcák (4 cm dombornyomott mûanyag felületszivárgó és víztartó lemez, felsõ síkján perforálva, domborulatokkal lefelé fordítva).

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

A tetõk szigetelése is több ütemben készült, mert nem állt rendelkezésre egy idõben az összes tetõ. Az építkezés elõrehaladtával folyamatosan vehették át a munkaterületeket a szigetelõk. „Bár akadtak nehezítõ tényezõk – a sok áttörés, a hõmérsékleti kihívások vagy a beton felületi szennyezõdései –, ám mivel cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik a vízszigetelések kivitelezésében, gördülékenyen mehetett a munkavégzés” – teszi hozzá Galgóczy Zoltán.

Milyen tényezõk nehezítették a Sauska borászat szigetelési munkáit?

Hajdu Orsolya

A termékkel és a rendszerrel kapcsolatban bõvebb információ: www.mc-bauchemie.hu

 

hrlevl-feliratkozs

épjog