2021. április 27.

WHG tanúsítvánnyal rendelkező bevonati rendszerek és jelentőségük

WHG tanúsítvánnyal rendelkező bevonati rendszerek és jelentőségük

Hogyan tudjuk előre vetíteni egy bevonatrendszer hosszútávú alkalmasságát a szennyezőanyagok elszigetelésére és tárolására? Erre a kérdésre ad választ többek között a WHG, azaz a német vízgazdálkodásra vonatkozó törvénynek történő megfeleltetés.

A világ víztartalékainak csak 2,5-3 százaléka édesvíz. A fogyasztható édesvíztartalékok drasztikus fogyása miatt egyre nagyobb jelentőséggel bír a felszíni és talajvizeink tisztaságának kérdése. Miközben Európa vízkészletei veszélyben vannak, hazánknak helyzeti előnye van Nyugat-Európához képest vízbeszerzési források és vízminőség tekintetében.

A magyar Alföld rétegzett pleisztocén és felsőpannon üledékei hatalmas mennyiségű édesvízkészleteket tárolnak, amelyek stratégiai jelentőségű készletek, és nemzetközi osztályozás szerint is a világ nagy vízadó rendszerei között szerepelnek. A vízkészleteink egyelőre fedezni képesek az ország vízigényét, problémát jelent viszont, hogy míg a vízkészletek körülbelül 85 százaléka a Duna és 15 százaléka a Tisza vízrendszeréhez kötődik, addig a felhasználásban az igények 59 százaléka kötődik a Duna és 41 százaléka a Tisza vízrendszeréhez, így – különösen aszályos időszakokban – a Tisza térségében vízellátási gondok jelentkezhetnek. A hazánkban üzemelő közműves ivóvízellátó művek a napi vízszükséglet több mint 90 százalékát különböző típusú felszín alatti, míg alig 10 százalékát felszíni vizekből szerzik be. Ezért is fontos a „saját vízforrásaink” védelme.

Az elmúlt években számos alkalommal derült fény talajvízszennyezésre a régi gyártelepek, laktanyák, szeméttárolók és szennyvízkezelők környékén. Ezek az esetek legtöbbször a hanyag kivitelezés és karbantartás miatt következhettek be.

Mára épített környezetünk építési előírásainak szerves részét képezi a felszíni és talajvizek védelme, az emberi gondatlanságból vagy balesetekből származó mérgezőanyag behatolása ellen.

WHG tanúsítvánnyal rendelkező bevonati rendszerek és jelentőségük

De hogyan tudjuk előre vetíteni egy bevonatrendszer hosszútávú alkalmasságát a szennyezőanyagok elszigetelésére és tárolására? Erre a kérdésre ad választ többek között a WHG, azaz a német vízgazdálkodásra vonatkozó törvénynek történő megfeleltetés az alábbiak szerint: „Bevonatképző anyagok jóváhagyásának és vizsgálatának különös elvei”, „A vízszennyező folyadékok tárolására, feltöltésére és kezelésére szolgáló üzemek tárolótartályaiban, gyűjtőterületein és betonfelületein alkalmazott bevonatrendszerek jóváhagyásának alapelvei”.

A vizsgálati eljárás az öregítéses eljárás elvén alapul, melynek részét képezi az egyes anyagok tárolása 6-24 hónapos intervallumban az alábbi értékek vizsgálatával, a következő anyagok esetében kiváló megfeleléssel: Primer W-AS, Mapefloor I 360-AS, Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Quarzo 0.5, Additix PE, Rézszalag.

WHG tanúsítvánnyal rendelkező bevonati rendszerek és jelentőségük

A vizsgálat a feltételezett behatást gyakorló anyagok terhelésével együtt történt az alábbiakban többek között:

WHG tanúsítvánnyal rendelkező bevonati rendszerek és jelentőségük 

A Mapei folyamatosan törekszik épített környezetünk védelmére és megóvására. Ennek következtében gondoskodik termékei mindennemű megfelelőségéről, talajvizeink védelme érdekében is.

hírlevél-feliratkozás

epitkezesinfo