2013. május 06.

Közös gondolkodást, szakmai ismereteket és kapcsolatokat kínál a Fiatal Mérnökök Csoportja

Közös gondolkodást, szakmai ismereteket és kapcsolatokat kínál a Fiatal Mérnökök Csoportja

2013. április 24-én hivatalosan is megalakult a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatán belül működő Fiatal Mérnökök Csoportja. A szervezet elnöke cikkében fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a szakmai elhivatottság jegyében a csoport miben tud segíteni az építés-kivitelezésben dolgozó fiatal mérnököknek. 

Mi is az a Fiatal Mérnökök Csoportja?

„A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának Fiatal Mérnökök Csoportja az életkor és szakmai érdeklődés alapján közös érdekeltségbe tartozó fiatal mérnökök szervezeti egysége" – határozza meg a csoport Szervezeti és Működési Ügyrendje. E szerint a 40 év alatti, építés-kivitelezésben dolgozó, szakmájuk iránt érdeklődő mérnököket hozzuk össze a csoport gyűlésein szakmai problémák felvetésére, tapasztalatok átadására. Előadásainkat mindig az aktuális témákhoz, problémákhoz, a tagjainkat érintő és igény szerint bővebben kifejtendő kérdésekhez igazítjuk. Térítésmentes gyűléseinken minden érintettet – tervezőt, kivitelezőt, műszaki ellenőrt, bonyolítót, kereskedőt, jogi-gazdasági előadókat – szívesen látunk, hogy a felvetett témákat minél több szemszögből elemezhessük, valamint az előadásokat követő szakmai beszélgetésen, vitán elmélyítsük a hallottakat. Az előadásokat követő viták azért is szükségesek, mert közben újabb, bővebben kifejtendő előadások ötletei is felmerülhetnek.

 

Miért van szükség a Fiatal Mérnökök Csoportjára? Mi a célja a csoportnak?

Az előadásokat követő szakmai vitákon egyes kérdéseket többféleképpen járunk körbe. A többféle megoldás serkenti a közös gondolkodást, és az elméleti tudás elmélyítése mellett a kreativitást is fejleszti.

Gyűléseinken a szakmai tudás gyarapítása mellett megismerhetjük egymás munkáját, kapcsolatokat építhetünk ki egymással, a szakma nagyjaival, valamint a Magyar Mérnöki Kamarával is.

Nem titkolt szándékunk, hogy megváltoztassuk a fiatal mérnökök és a Magyar Mérnöki Kamara viszonyát is.

Tapasztalataink szerint jelenleg nem célja egy pályakezdő mérnöknek, hogy kamarai tag legyen, ha a kivitelezésben helyezkedik el. Nagy építkezéseken van egy vagy két főépítésvezető, akik felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, így a fiatal mérnököknek nem kell jogosultsággal rendelkezniük. A főépítésvezetőknek nem mindig áll érdekükben, vagy nem jut rá idejük, hogy az „új generációt" segítsék, az „utánpótlást" kineveljék.

Egy pályakezdő mérnök – tapasztalat hiányában – egyáltalán nem biztos, hogy felismeri egy kivitelezési tevékenység hibáit, egy esetleg bekövetkező vészhelyzetet: sodródik az eseményekkel, és próbálja feldolgozni a történéseket, jobb esetben levonni a tanulságokat. Ezért is szükséges lenne, hogy a fiatal mérnökök már rendelkezzenek szakmai elhivatottsággal, felelősségtudattal és rálátással a kivitelezési tevékenység ellenőrzési pontjaira.

Minden gyűlésünkön két, maximum 30 perces előadást hallhatunk – saját tapasztalatainkról, munkáinkról, illetve külső előadóktól. A rövid, lényegre törő előadások kiterjednek a bemutatott munkafolyamatok fontosabb lépéseire, a gyakorlati fogások elméleti hátterére, azaz nem csak egy általános bemutatásra hagyatkoznak. Az előadásokat követő beszélgetés során megvitatjuk az elhangzottakat, az előadótól kérdezni lehet, melyekre azonnal választ kaphatunk.

Az előbbiekben vázolt interaktivitással lehet elvetni a tudás magját, és ebből egy szakmailag rátermett, sok mindenre rálátó, a szakmája iránt igényes mérnök réteget „felnevelni". A „felnevelést" a felsőoktatási intézmények hallgatóinak megkeresésével már megkezdtük: folyamatosan bővítjük a gyűléseinkről értesítendő intézmények körét.

Tevékenységünket a szakma öregjei is érdeklődéssel figyelik, és megkeresés esetén támogatásukról biztosítottak minket. Valahol mindenkinek célja, hogy az életében elért eredményeket tovább örökíthesse, tapasztalatait megoszthassa az ifjabb generációval, így joggal bízhatunk az idősebb generációban is.

 

Milyen eredményeket tud felmutatni a csoport?

Első összejövetelünket tavaly márciusban tartottuk. 11 gyűlésen és egy konferencián vagyunk túl, amiken szakmai előadásokat, vitákat, beszélgetéseket, megemlékezéseket tartottunk, valamint bemutattuk a Magyar Mérnöki Kamarát és a megszerezhető jogosultságok felépítését is.

Aktív kapcsolatban vagyunk a Magyar, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségeivel, valamint felvettük a kapcsolatot a Komárom-Esztergom Megyei és a Zala Megyei Mérnöki Kamarák elnökségeivel is. Nagyon jó az együttműködésünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumával, amely az egyetemi hallgatók elérésében van segítségünkre. Az írott és elektronikus médián keresztül is egyre nagyobb körben terjesztjük tevékenységünk hírét, bízva abban, hogy idővel a szakma is elismeri eredményeinket. Ennek köszönhetően az elmúlt évben a csoport már kapott több közvetlen szakmai megkeresést, meghívást.

Összefoglalva, a hivatalos megalakulásig eltelt egy évben a Magyar Mérnöki Kamara céljaiban példaértékű és szakmai szempontból elismert csoportjává váltunk, és lassan a korosztály erős passzivitását is érdeklődéssé tudjuk enyhíteni.

 

Mi kell a sikeres működéshez?

Attól függ, hogy mit nevezünk sikeres működésnek. Azt is sikerként könyvelhetjük el, ha gyűléseinken kis létszámban jelennek meg, mert az előadás közvetlen szakmai beszélgetéssé változik. Ezt nagyobb létszám mellett nem lehet kivitelezni, viszont ebből többet lehet tanulni. Az is siker, ha nagy létszámban jelennek meg a hallgatók, mert ebben az esetben sikerült olyan témát felvetnünk, ami nagyobb érdeklődésre adott okot.

Mindezek mellett elengedhetetlen az aktivitás növelése. Akár kis, akár nagy létszámban vagyunk jelen, az előadásoknak pörgősnek, informatívnak és interaktívnak kell lenniük. Ha ezt elértük, sikeresek vagyunk. Hisszük, hogy a gyűléseinken mutatott aktív részt vétel többet tehet a tudásbázis naprakészen tartásában, mint egy félnapos előadássorozat.

 

Hogyan tovább?

Céljaink között első pontban szerepel a pályakezdő mérnökök segítése: a tapasztalatok átadása, a mérnöki kreativitás fejlesztése, valamint a Magyar Mérnöki Kamara mentori rendszer bevezetésének aktív szereplői, az eredmények értékeléséhez szükséges indikátorok lennénk.

Még csak egy éve vagyunk jelen a szakmai platformon, elért eredményeink bíztatóak, de sokan még mindig nem tudnak rólunk. Célunk a folyamatos szakmai jelenlét fenntartása, a jelenlegi kommunikációs csatornák, kapcsolatok bővítése, ezáltal az érdeklődők, a tagság létszámának és aktivitásának növelése.

A fentiekből látható, hogy feladat bőven van előttünk, a kitűzött célokat meg csak az elvégzett munkánkkal tudjuk elérni: nem dőlhetünk hátra. Bízunk abban, hogy a megfogalmazott célok felkeltik az olvasók érdeklődését, a csoport tevékenységéről, gyűléseinkről bővebben a fiatalmernokokcsoportja@gmail.com címre írt levélben tudunk tájékoztatást adni.

 

Harkai Balázs

az FMCs elnöke 

hírlevél-feliratkozás

épjog