2019. január 29.

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők

Egy szokásos tetőfelújítási feladatnál jóval bonyolultabb volt e repülőgépszerelő-hangár szigetelésének rendbetétele: a statikai problémák különleges rögzítési és logisztikai feladatok elé állították a kivitelezőket, továbbá a rendkívül szigorú reptéri biztonsági intézkedésekre és a csarnok folyamatos használatára is tekintettel kellett lenni. A munkával az ÉMSZ Év Tetője pályázatán kategóriadíjat is nyert az Uniszig Kft. a műanyag és műkaucsuk szigetelésű tetők kategóriájában – a rendkívül alaposan összeállított pályázati anyag alapján készült az alábbi összefoglaló.

A Budapest Airport Zrt. 2015. december 2-án kérte föl az Uniszig Kft.-t a Lufthansa 3-as és 4-es hangár (77-es számú hangárépület) tetőfelújítási munkáinak ajánlatadására, a helyszíni bejárás még 2015-ben meg is történt, a későbbiekben pedig feltárást is végeztünk.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
A szerelőhangár az eredeti állapotában

 

Megrendelőnk az alumínium trapézlemez fedésre eredetileg éghető anyagú bordakitöltő és minimális vastagságú aljzatképző hőszigetelést kívánt fektetni, mechanikai rögzítésű TPO csapadékvíz elleni szigeteléssel.

Az egyeztetések során azonban felvetettünk néhány alapvető problémát:

  • A szerkezet alkalmas-e a többletteher viselésére?
  • Tűzvédelmi szempontból éghető anyagú hőszigetelés alkalmazható-e a tetőn?
  • Épületfizikai szempontból az elképzelést vizsgálták-e?
  • Az új tetőszigetelés rögzítésére a vékony alumínium trapézlemez alkalmas-e?
  • A fémlemez tetőhéjalásra nem vezetőképes csapadékvíz-szigetelés kerül. Ez esetben nem szükséges-e új villámvédelmi rendszer kiépítése?

Megrendelőnk a szerkezetet statikus szakértővel ellenőriztette, a Budapest Airport Zrt. tűzvédelmi felelőse pedig megállapította, hogy éghető anyagú hőszigetelés a tetőn nem építhető be. Ennek megfelelően módosultak a megrendelői elképzelések, tekintettel arra is, hogy a tető rétegrendjének a 2018-tól érvényes hőtechnikai előírásoknak meg kellett felelnie. A Budapest Airport Zrt. 2016. októberben rendelte meg cégünktől a munkák elvégzését.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
A munkálatok a védőkorlát felszerelésével kezdődtek

 

Az eredeti állapot

Az épület kéthajós kialakítású, nagy fesztávú (kétszer 54 m) csarnok, déli oldalán a műhelyépület lepényépületként csatlakozik hozzá. 7,2 m-enkénti osztású acél keretszerkezetű, 1,45 m-enként szelemenekkel, hőhídmentesítő távtartókkal és eredetileg 8 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel, alul-felül alumínium trapézlemez borítással.

Az ásványgyapot hőszigetelés – mint a feltárások során kiderült – 4,5-6,5 cm vastagságúra roskadt, a felső trapézlemez a tetőn történő közlekedéstől számos helyen behorpadt, megrogyott. A tető lejtése 10%, a vízelvezetésről 4 sor vápa és gravitációs lefolyórendszer gondoskodik. A két tetőgerincen körbejárhatóan kialakított, 10 mm vastag, üregkamrás polikarbonát borítású, alumínium vázszerkezetű sáv-felülvilágítók találhatók. A keleti és nyugati oldalon az épületet vápa, déli oldalon körülbelül 0,8 m magas, 1,0 m széles attika határolja. Északi oldalán a hangárkapuzat felépítménye és ehhez csatlakozóan a tetőre kilépést is biztosító lépcsőház csatlakozik. A megrendelő által készíttetett statikai szakvélemény szerint a teherhordó szerkezetek további 0,5 kN/m2-rel terhelhetők, ugyanakkor a héjalás alumínium trapézlemeze a rögzítési pontokon kívül nem terhelhető, közlekedni is csak óvatosan lehetett rajta.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
A trapézlemez megerősítése Ω profilokkal 

 

A megrendelői igények

A megrendelő a beázások megszüntetésén túl az épület energiahatékonyságát is javítani kívánta: a tető hőszigetelésére 15 cm összvastagságú ásványgyapot hőszigetelést, plusz 4 cm bordakitöltő hőszigetelést írt elő, hogy a 2018-tól kötelező energetikai előírásoknak is megfeleljen. Ezen túl a felülvilágítók elöregedett, jégveréstől károsodott polikarbonát fedésének cseréjét is előirányozta.

Az új csapadékvíz-szigetelés anyaga 1,5 mm vastag, a vápákban 1,8 mm vastag TPO-lemez, mechanikai rögzítéssel. Már a szerződéskötés fázisában felmerült az az igény, hogy – a légiközlekedés biztonsága érdekében – a vízszigetelés anyaga az előzetesen bemutatott magas fényvisszaverési indexű (gyakorlatilag fehér színű) termék helyett sötétebb szürke anyagból készüljön, és sikerült is ilyen anyagot találni.

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
Nagy szakítószilárdságú üvegháló is segíti a kedvezőbb tehereloszlást

 

Az új tetőrétegrend kialakítása

Mivel a 0,8 mm lemezvastagú alumínium trapézlemez nem terhelhető, és az új szigetelési rendszer mechanikai rögzítésére sem alkalmas, a tetőhéjalás megerősítésére volt szükség. A statikai szakvélemény megállapította, hogy a távtartók terhelhetősége bőségesen elegendő. Az erősítést méretezés alapján minden harmadik bordán, azaz 90 cm-enként (a megrogyott alu trapézlemezeknél és a felfogócsúcsoknál bordánként, azaz 30 cm-enként) 1,0, illetve 1,25 mm vastag bevonatos acéllemez profillal alakítottuk ki, a távtartókhoz rögzítve. A rögzítésre rozsdamentes Ejot JF3-2-5,5×25 csavarokat használtunk.

A tetőrétegrend súlyát az alumínium trapézlemez helyett tehát az Ω-profilokra kívántuk terhelni, ennek érdekében kereszt- és hosszirányban egyaránt 50 kN/m szakítószilárdságú (általában az útépítésben használatos) üveghálót feszítettünk ki, majd erre PE párafékező fólia került, kétoldalas öntapadó szalagokkal felületfolytonosítva.

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
Az építési felvonó és fogadóállvány

 

A hőszigetelés alsó rétege 12 cm vastag kőzetgyapot tábla, kötésben elhelyezve, felső rétege 6 cm vastag járható felületű kőzetgyapot, szintén kötésben, az alsó réteghez képest eltolással fektetve. Mindkét réteg 1,2 m×2,0 m alaprajzi méretű elemekből készült.

Mivel a sáv-felülvilágító lábazati magasságát 20 cm alá nem kívántuk csökkenteni, ezek környezetében, 3 m szélességben 3%-os ellenlejtést alakítottunk ki vonalra lejtő kőzetgyapot elemekből, így az eredeti 10% esés a még mindig bőségesen elegendő 7%-ra mérséklődött – a hőszigetelés legkisebb vastagsága 9 cm.

Az új csapadékvíz-szigetelés anyaga RAL 7012 színű, középszürke TPO lemez, a tetőfelületen 1,5 mm vastag, 105 cm szélességű lemez, 15 cm átfedéssel fektetve, az átfedések alatt az Ω-profilokhoz teleszkóp rendszerű mechanikai rögzítéssel, fektetési iránya a trapézlemez bordáival párhuzamos. Az így kialakított rendszer lecsúszás ellen is megfelelő. A tetőszigetelés helyes páratechnikai működése érdekében a csapadékvíz elleni szigetelésbe kellő számú tetőszellőzőt építtetünk be.

A tető szélteherre méretezésekor úgy jártunk el, hogy mind magastetőként, mind lapostetőként megfeleljen – utóbbi esetben a déli és északi oldal szempontjából.

A járóútvonal mintás felületű, csúszásmentesített, fekete színű, járósávok céljára készült TPO lemezből készült, 50 cm szélességben, a csapadékvíz elleni szigeteléshez forrólevegős hegesztéssel rögzítve.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
A tető korlátozott terhelhetősége miatt külön terv készült az építőanyagok tetőn való elhelyezésére, illetve ennek sorrendjére, mozgatására is

 

Néhány részletmegoldás

Villámvédelem: Az új villámvédelem pontszerű felfogócsúcsokkal, a szerkezetbe (mint levezetőbe) bekötve, a Ω-profilokhoz rögzítve, a tetőszigetelést megelőzően készült, levonulás előtt véglegesítve és bemérve.

Déli attika: Külső oldali TPO-bevonatú fóliabádog szegélyezéssel, az attika tetején két sor Ω-profil megerősítéssel, 6 cm vastag függőleges és vízszintes kőzetgyapot hőszigeteléssel, teljes értékű vízszigeteléssel készült.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
A mobildaruval a sáv-felülvilágítókon túlra is át kellett emelni az anyagokat

 

Vápák: A vápák hegesztett 5 mm vastag acéllemez szerkezetűek. A tetőszigetelés elkészültét követően, a lefolyórendszer cseréjével párhuzamosan a hő- és vízszigetelés cseréjével készült. A hőszigetelés minimum 7 cm vastag, lejtésben kialakított ásványgyapot, a vízszigetelés a nagyobb terheléshez igazodva 1,8 mm vastag TPO lemez. Az új vápafűtést TPO-lemezdarabokkal rögzítettük.

Felülvilágító: A mintegy 20 éves, 10 mm vastag, jégverte üregkamrás polikarbonát lemezeket, a tömítéseket és szükség szerint a kötőelemeket cseréltük.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
A vápa eredeti állapota, a tönkrement szigetelés kibontása és az új kialakítás

 

Kihívások a megvalósítás során

Az építés során sok feladatot adott a reptér szigorú biztonsági és beléptetési rendszere, a napi szintű kapcsolattartás és egyeztetés a számos reptéri hatósággal.

A legnagyobb kihívás mégis az építés megszervezése volt.

A várhatóan hosszabb munkavégzés és a jelentős épületmagasság miatt építési személy- és teherfelvonó bérlése mellett döntöttünk. A gyorsfelvonót a lépcsőház mellett helyeztük el, hozzá csatlakozóan a tetőn vízszintes fogadófelületet alakítottunk ki.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
Az új tetőszigetelés kialakítása

 

A tetőn az első feladat a leesés elleni védelem biztosítása volt, a keleti és a nyugati oldalon, tehát a korlátra mielőbb szükségünk volt – de már ennek megépítéséhez is gondoskodnunk kellett leesés elleni védelemről. A szilárdan rögzített járórácshoz és a déli attika és a nyugati fal acélszerkezetéhez a tető szélétől körülbelül 2,5 m-re drótkötélpályát telepítettünk, melybe a tető szélén dolgozók testhevederjüket beakasztották. Az alsó sor erősítő Ω-profilt elhelyeztük, majd erre ideiglenesen 15 mm vastag OSB-3 lemezt rögzítettünk szállítási, anyagtárolási és szerelési aljzatnak.

Az épület körül bőségesen volt hely az érkező szigetelőanyag elhelyezésére. Ugyanakkor a tetőn a gyenge trapézlemezre nem daruzhattunk, és az is cél volt, hogy a tetőn a lehető legkevesebb anyagmozgatásra legyen szükség. Ezért az Ω-profilokat a tetőn előzetesen felszereltük, majd erre – előre megtervezett helyekre – a főtartók fölé ideiglenesen 15 mm vastag OSB-3 lemezt rögzítettünk. A járórács felszedését követően a tető lépcsőháztól kiindulva a tető keleti végéig az OSB lemezből járóútvonalat is kialakítottunk.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
Attika szigetelése

 

A hő- és vízszigetelő anyagokat – mint az a tető terhelhetőségének figyelembevételével is kialakított elhelyezési vázlaton is látható – a sáv-felülvilágítón is át akartuk emelni. Ehhez olyan mobildarut választottunk, mely kiszerelt, 40°-ban betört segédgémmel, 54 m vízszintes kinyúlásnál még 7 kN teherbírású. A darut úgy állítottuk be, hogy királytengelye az épülettől 14 m-re legyen. A sáv-felülvilágítón átemelt kőzetgyapot bálákat a sima OSB lemezen kézi erővel le tudtuk húzni a tervezett helyére.

A daruzásnál figyelemmel kellett lennünk arra is, hogy az egyes keretállások oldalai ne legyenek túlzottan egyenlőtlenül terhelve, valamint a gyenge födém alatti állandó munkavégzés miatt minden kötést különösen gondosan ellenőriznünk kellett a megemelést követően.

Az elkészült szigetelés minél kisebb építés közbeni terhelése érdekében a feljárás helyétől a legtávolabbi ponttól kezdtük a munkát.

 

Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők Statikai problémákkal is megküzdöttek a tetőszigetelők
Az elkészült tető a felülvilágítóval

 

Tervezett tevékenységünket minden hétre előre be kellett jelentenünk, a bérlő Lufthansa repülőgépszervizének munkáját nem akadályozhattuk. Emiatt végül határidő-módosításra is sor került – csak a július-augusztusi tervezett nyári leállás alatt volt lehetőség a lefolyórendszer cseréjére. Ezt megelőzően készült el a vápák hő- és csapadékvíz-szigetelése, a régi lefolyókban ideiglenesen tetőösszefolyókat elhelyezve. Beépítettük az új tetőösszefolyókat is, de ezek fölött a vízszigetelést ekkor még átfuttattuk. A menet közbeni beázásokat el kellett kerülni, ezért a régi rendszer mellé épült ki az új lefolyórendszer. A lefolyórendszer átkötésére, az új tetőösszefolyók megnyitására és a régiek lezárása vápánként egyetlen nap került sor, és csak ezután bontották el a gépész kollégák a régi lefolyórendszert. Ezt követte a vápafűtés szerelése. Ugyancsak a nyári szünet alatt cserélhettük ki a felülvilágítók polikarbonát lemezeit is.

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Lakásbiztosítások, lakhatási célú vagyonbiztosítások rendhagyó felmondási joga

További költségek miatt módosíthatók az építési beruházási tárgyú közbeszerzési szerződések

Reklámfelületekre, utcabútorokra vonatkozó, 2024 januárjától hatályos előírások

A közbeszerzési törvény 2024 februárjától hatályos módosításai

Építési jog 2024 – Két félnapos konferencia, webinárium és szakmai konzultáció 2024. február 15-én (febr. 26-ig visszanézhető)

épjog