2012. február 18.

Új európai bizottsági javaslatok készülnek a megújuló energiák hasznosítására

Új európai bizottsági javaslatok készülnek a megújuló energiák hasznosítására

Európának 2050-ig több mint 80 százalékkal kell csökkentenie a különféle káros kibocsátásait. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag energiatermelését csaknem teljes egészében mentesítenie kell a szén-dioxid-kibocsátástól – derül ki az Európai Bizottság energiaügyi ütemtervéből.

A Bizottság 2011 év végén közzé tette 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervét, amelyben a fenti cél elérését segítő intézkedéseket fogalmazott meg, úgy, hogy azok ne szakítsák meg az energiaellátást, s ne csökkenjen az Unió versenyképessége sem. Az útitervet az elkövetkező években további szakpolitikai kezdeményezések fogják követni az energiapolitika konkrét területein. Elsőként 2012-ben a bizottság javaslatokat fog tenni a belső piacra, a megújuló energiákra és a nukleáris biztonságra vonatkozóan.

Az ütemterv célja annak felvázolása, hogy miként valósíthatók meg a 2050-ig szóló célkitűzések úgy, hogy eközben javuljon Európa versenyképessége és az energiaellátás biztonsága. A tagállamokban már kidolgozás alatt vannak a nemzeti energiapolitikák, az egyedi erőfeszítéseket azonban tágabb keretek között is össze kell hangolni.

Az ütemterv ismerteti, hogy a szén-dioxid-kibocsátástól mentes energiarendszer megteremtéséhez milyen szakpolitikai keretekre volna szükség. Ezen keretek alapján a tagállamok számára meghozhatják a szükséges energiapolitikai döntéseket, melyekkel 2030-ra kedvező körülményeket teremthetnek a magánberuházásokhoz.

Az elemzés szemléltető jellegű forgatókönyveken alapul, melyek a szén-dioxid-mentesítés négy fő módszerét (energiahatékonyság, megújuló energia, atomenergia, illetve szén-dioxid-leválasztás és -tárolás) kombinálják.

A most bemutatott ütemterv a lehetséges forgatókönyvek mellett kulcsfontosságú célokat határoz meg, úgy mint az energiarendszer szén-dioxid-mentesítését, az energiahatékonyság és a megújuló energia arányának növelését, az infrastruktúra-beruházásokról szóló döntések mielőbbi meghozatalát, az árak korlátok közé szorítását és a méretgazdaságosságból származó előnyök kihasználását.

A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

(Forrás: http://mmk.hu/?p=11767 )

 

 

 

hírlevél-feliratkozás

épjog