Tervezési segédletek Vasbeton-szerkezetek – tervezés az Eurocode alapján

2018. szeptember 05.
Tervezési segédletek Vasbeton-szerkezetek – tervezés az Eurocode alapján

Fontosabb változtatások a 2015-ös, előző kiadáshoz képest:

A 4. fejezetben bővültek a használhatósági határállapot teherszintjei és hatáskombinációi; a 6.1.1 szakaszban pontosításra került a szélső gerendák együttdolgozó szélessége; a 6.8.2 szakasz szabványváltozás miatt kibővült a nyírási vasalással tervezett lemez átlyukadási nyírószilárdságának tervezési értékére vonatkozó felső határ számítási módjával; új 6.8.3 szakasz készült a gombafejes oszloppal alátámasztott födémlemez átszúródásáról. A 7.2 alfejezetbe átvezettük a megváltozott teherszint okozta módosulásokat a repedéstágasság ellenőrzésében; a 8.1 alfejezet elején az új betonszabványnak megfelelően pontosabb lett a táblázat egyes sorainak megszövegezése; korrigáltuk a 8.2 alfejezet táblázatának két fejlécét. A 9.1 Tűzállósági követelmények című alfejezet kiegészítésre került a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 11:2016 vonatkozó szabályaival; a 10. fejezetben frissítettük a termékadatokat, illetve a már nem gyártott termékeket töröltük.

 

A kiadvány 2200 forintba kerül.

A példatárat ITT LEHET MEGRENDELNI.

Az elektronikus változat pedig mindössze 900 forint a Digitalstand rendszerében (megrendelhető itt). 

 

Személyes átvétel:
helye: 1119 Budapest, Pajkos utca 25. II emelet, Artifex Kiadó

ideje: telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: +36-1-783-17-11

 

Az első, 2004-es kiadás megjelenése óta immár hetedik alkalommal kerül nyomdába a „Vasbetonszerkezetek. Tervezés az Eurocode alapján” című könyv. Az egyes kiadások körülbelül három évenként követték egymást, mindegyikben több-kevesebb változtatással, bővüléssel. Az eredetileg 71 oldalas könyv mára mintegy100 oldalnyira nőtt, de céljai, alapvető részei és szellemisége mit sem változtak. A könyv célja, hogy a tervezőmérnökök számára röviden összefoglalja a (nem feszített) vasbetonszerkezetek méretezésének alapjait: a legfontosabb összefüggéseket és szabályokat, valamint az Eurocode 2 szabályzati előírásait. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a munka nem tartalmazza a teljes Eurocode anyagát, és semmiképpen sem helyettesíti azt. Ugyanakkor az Eurocode-ban nem (vagy nem teljesen, esetleg vitatható módon) tárgyalt kérdésekre is választ ad. Nagy hangsúlyt fektettünk az összefüggések magyarázatára, fizikai hátterének bemutatására is. Néhány kérdésben a magyar szokások, illetve a DIN alapján további szabályokat adtunk meg, jelölve, hogy ezek az előírások az Eurocode-ban nem találhatók meg.

A könyv jól használható a „Vasbetonszerkezetek” tárgy oktatásához is: az építész- vagy építőmérnök hallgató a
magasépítésben szükséges szerkezeti elemek méretezését (beleértve a két leggyakoribb hazai előregyártott födémszerkezetet is), a füzet alapján el tudja végezni.

 

Vasbeton-szerkezetek – tervezés az Eurocode alapján

Az első kiadás óta eltelt közel 15 év folyamán azonban sokat változott a világ. Míg kezdetben a könyv fő feladata a még nem is kötelező érvényű európai szabályozás megismertetése volt a magyar szabványokat használó, szakmagyakorló kollégákkal, valamint az egyetemi hallgatókkal, mára felnőtt egy új, fiatal mérnöknemzedék, amelynek az Eurocode a természetes szakmai közege, és amely a „régi” magyar szabványokkal szinte nem is találkozott. Ma már a szakmagyakorló derékhad is az Eurocode szerint tervez, hiszen ennek MSZ EN változata az érvényes szabvány.

15 év abban a tekintetben is nagy idő, hogy az összegyűlt szakmai-tervezői tapasztalatok, új kutatási eredmények és az tudományos elméleti ismeretek nyomán megkezdődött az Eurocode előírások felülvizsgálata, javítása, pontosítása, fejlesztése. Ezek a változtatások európai (EN) és nemzeti (NA) szabályozási szinten egyaránt kitapinthatók. Az előbbi új, kiegészítő szabványok kiadásával, az utóbbi a Nemzeti Melléklet egyes pontjainak megváltoztatásával módosítja az eredeti EN, illetve MSZ EN szabványokat. A szakma számára sokszor nem is olyan egyszerű a változások követése, mivel ahhoz a Szabványügyi Közlönyben megjelenő közzétételek, valamint a szabványok újabb, a módosításokat is tartalmazó kiadásainak folyamatos figyelése szükséges. Könyvünk e tekintetben is igyekezett napra kész lenni.

Fel kell figyelnünk arra is, hogy a vasbeton szerkezetek méreteire, anyagminőségére és vaselrendezésére egyre inkább a klasszikus határállapotokon túlmutató feltételek lesznek a mértékadók, mint például a tűzállóság, a fagyállóság, vízzáróság. Az ezekre vonatkozó szabványok és előírások használata fokozatosan a statikus tervezői munka részévé válik.

A szabványváltozások egy része csak hibajavítás, egyszerűbb számításokat lehetővé tevő új módszerek szabványba illesztése, de vannak a korábbi biztonsági szinthez képest szigorítást jelentő változások is, amelyekről a szabvány használójának tudnia kell. Ilyen például a repedéstágasság ellenőrzéséhez használandó magasabb teherszint előírása, vagy az átszúródási teherbírás felső korlátjának bevezetése.  Jelen kiadványba csak azok a változtatások kerültek be, amelyek a tárgyalt témakörökhöz kapcsolódnak, az itt nem említett változások száma ezeknek többszöröse.

Reméljük, hogy ez a kiadás is hasznos segédeszköze marad az egyetemi építő- és építészmérnök oktatásnak, és a gyakorló szakemberek sem válnak hozzá hűtlenné.  Változatlanul várjuk a könyvvel kapcsolatos javító szándékú észrevételeket, javaslatokat, amelyeket egy esetleges újabb kiadás keretében természetesen figyelembe fogunk venni.

 

Budapest, 2018. július

a Szerzők 

 

Tartalomjegyzék

Előszó a 2018-as kiadáshoz

1. Betonok jellemzői

2. Betonacélok jellemzői

3. Betonacélok keresztmetszeti területe és fajlagos tömege

4. Legfontosabb terhek, tehercsoportosítások és biztonsági tényezők

5. Igénybevételek számítása

5.1. Elméleti támaszköz

5.2. Geometriai pontatlanságok

5.3. Két- és többtámaszú tartók igénybevételei és lehajlásai rugalmas állapotban

5.4. Többtámaszú tartók igénybevételei képlékeny állapotban

5.5. Kétirányban teherhordó lemezek képlékeny igénybevételei

5.5.1 Peremein csuklósan megtámasztott lemez

5.5.2 Befogott peremű, illetve folytatólagos lemezek

5.5.3 Egyéb alakú vagy megtámasztású lemezek

5.6. Pontokon megtámasztott födémek igénybevételei

6. Teherbírási határállapotok

6.1. Hajlított keresztmetszet

6.1.1 Együttdolgozó szélesség

6.1.2 Keresztmetszet ellenőrzése képlékeny nyomatékátrendeződés esetében

6.2. Külpontosan nyomott keresztmetszet

6.2.1 Külpontos erő a szimmetriasíkban (pontos számítás, teherbírási vonal)

6.2.2 Külpontos erő a szimmetriasíkban (egyszerűsített teherbírási vonal)

6.2.3 Külpontos erő a szimmetriasíkon kívül (ferde külpontos nyomás, egyszerűsített teherbírási vonal)

6.3. Nyírt keresztmetszet

6.4. Csavart keresztmetszet

6.5. Hajlított-nyírt gerenda

6.5.1 Tartóvég ellenőrzése

6.5.2 Nyomatéki burkolóábra meghatározása

6.5.3 Nyírás a gerinc és a fejlemez között

6.5.4 Különböző időpontokban betonozott felületek közötti nyírás

6.5.5 Gerenda kifordulása

6.6. Nyomott oszlop

6.6.1 Oszlopok kihajlási hossza

6.6.2 Külpontosság-növekmények

6.6.3 Központosan nyomott oszlop teherbírása

6.6.4 Spirálkengyeles oszlop

6.7. Hajlított és csavart vasbeton lemezek

6.8. Pontokon megtámasztott síklemez födémek átlyukadása

6.8.1 Nyírásra nem vasalt oszlopfej vizsgálata

6.8.2 Nyírásra vasalt oszlopfej

6.8.3 Gombafejes oszloppal alátámasztott födémlemez átszúródása

6.9. Rövidkonzol

6.10. Pecsétnyomás

6.10.1 Keresztirányú vasalás a részleges terhelés alatt

6.11. Keretsarok

7. Használhatósági határállapotok

7.1. Lehajlás

7.1.1 A lehajlás határértékei

7.1.2 A lehajlás egyszerűsített ellenőrzése

7.1.3 A lehajlás ellenőrzése számítással

7.1.4 Repedésmentes és berepedt keresztmetszet jellemzőinek számítása

7.2. Repedéstágasság

7.2.1 A repedéstágasság határértékei

7.2.2 A repedéstágasságok korlátozása részletes számítás nélkül

7.2.3 A repedéstágasság számítása

8. Szerkesztési szabályok

8.1. A szerkezet tartósságát biztosító szabályok

8.2. Betonacélok közötti távolság, hajlítási átmérők

8.3. Betonacélok lehorgonyzása, kampók kialakítása

8.4. Betonacélok toldása

8.5. Gerendákra vonatkozó szabályok

8.5.1 Hajlítási vasalás

8.5.2 Nyírási vasalás

8.5.3 Csavarási vasalás

8.6. Lemezekre vonatkozó szabályok

8.6.1 Általános szabályok

8.6.2 Pontokon megtámasztott födémek vasalásának speciális szabályai

8.7. Oszlopokra vonatkozó szabályok

8.8. Falakra, faltartókra vonatkozó szabályok

9. Tűzállósági tervezés

9.1. Tűzállósági követelmények

9.1.1 Kockázati egységek, épületek és épületrészek kockázati osztályba sorolása

9.1.2 A tűzállósági teljesítmény előírt követelményei tartószerkezeteknél

9.2. Tűzállósági méretezés a minimális betonméretek előírásával

9.2.1 Gerendák és lemezek

9.2.2 Oszlopok és falak

10. Előregyártott födémszerkezetek

10.1. „E” jelű feszített vasbeton gerendás födémszerkezet

10.2. Porotherm födémszerkezet

10.3. Üreges vasbeton födémpallók

10.4. Korszerű vasalási megoldások

11. Vasalás tipikus kialakítása

11.1. Gerendák vasalása

11.2. Lemezek vasalása

12. Másodrendű hatások, szerkezetek rugalmas kritikus terhe

13. Az MSZ és az Eurocode jelöléseinek összehasonlítása

14. Jelölések

15. Irodalom

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Lakásbiztosítások, lakhatási célú vagyonbiztosítások rendhagyó felmondási joga

További költségek miatt módosíthatók az építési beruházási tárgyú közbeszerzési szerződések

Reklámfelületekre, utcabútorokra vonatkozó, 2024 januárjától hatályos előírások

A közbeszerzési törvény 2024 februárjától hatályos módosításai

Építési jog 2024 – Két félnapos konferencia, webinárium és szakmai konzultáció 2024. február 15-én (febr. 26-ig visszanézhető)

épjog