2010. szeptember 30.

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A földön építettek – késõbb daruval a helyére emelt – új toronysisakot a zebegényi templomnak, melynek homlokzatán mostantól látható a Kós Károly tervein még szereplõ, de mindeddig meg nem valósult vakolatdíszítés. A munkálatokról a nagymarosi Hód Kft. ügyvezetõje számol be.

Zebegény büszke lehet agilis, lokálpatrióta polgáraira, akik nem kisebb dolgot vettek a fejükbe, mint hogy a község szimbólumának számító, Kós Károly tervezte templomot építésének idén esedékes 100 éves évfordulójára teljes eredeti pompájában felújítják. Tervük végrehajtásához alapítványt gründoltak, és Kapás László plébános, valamint Csóka Árpád építészmérnök vezetésével nekiláttak az évtizedre való munkának.

A jelentõs gyógyító beavatkozásra több lépcsõben került sor. Elsõként – mivel a templom vizenyõs, feltöltéses területen épült – az átnedvesedett fõfalakon kellett elvégezni az állagjavító beavatkozást. Ez 2002-ben szilikonemulziós, injektálásos technológia alkalmazásával, és a belsõ átnedvesedett vakolat 1,5 m-es sávban történõ leverésével, új, légpórusos vakolatréteg felhordásával történt meg.

A következõ lépés kivitelezésében cégünknek, a nagymarosi HÓD Kft.-nek már volt szerencséje aktívan is közremûködni. A templom teljes tetõhéjazatának felújítása az elöregedett lemezpalafedés hibái miatt már halaszthatatlan volt. A kivitelezés Csóka Árpád tervei alapján 2007-ben vette kezdetét. Cégünk a száz éves tetõszerkezet elöregedett elemeit kicserélte, a teljes tetõhéjazatot pedig a Tondach antikolt hódfarkú cserepével új ruhába csomagolta. Egyúttal veretes vörösréz bádogos szerkezettel ékesítette a mûemléképületet. A 30 m magasban lévõ toronysisak felújítását egy ismert, ám országszerte meglehetõsen ritkán alkalmazott technológiai bravúrral oldottuk meg: daruval egészben leemeltettük a régi sisakot, a templomfal tövében felépítettük az eredetivel teljesen megegyezõ új toronysüveget, és ismét daruval helyére emeltük a 6 tonnás sisakszerkezetet. Azt mondani sem kell, hogy a 9 m magas, alul 5m átmérõjû toronysisak minden méretének pontosan egyeznie kellett az eredetivel. A tetõhéjazat és a sisak cserépfedésének kivitelezéséért a HÓD Kft. a Tondach Magyarország Zrt. „Évszázad tetõje 2008” pályázatán mûemlék kategóriában a III. díjat nyerte el.

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A templom megújulásának következõ állomásaként a fõoltár mögötti három nagyméretû színes üvegablak teljes restaurálása, és külsõ védõüvegezése készült el 2008-ban.

Az idei évben végül elérkezett a mûemléktemplom teljes megújulásának utolsó fázisa, amely egyszerre igényelt komoly beavatkozást föld alatt és föld felett. Szintén Csóka Árpád tervei alapján, és szintén a HÓD Kft. kivitelezésében került sorra a templomfal külsõ kerületének talajszint alatti drénezése, valamint a teljes külsõ homlokzatfelújítás. Elõbbinél a fõfalak tövében 1,7 m mélységig kiemeltük a meglévõ talajréteget. A földárok aljába beépített dréncsõrendszer, a földalatti falszakaszra felhelyezett felületszivárgó domborlemez, valamint a visszatöltött 50 köbméternyi kulékavics hivatott együttesen biztosítani a földalatti falfelület átszellõztetését és a gyors talajnedvesség-elvezetést.

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A homlokzatfelújítás volt kétségkívül a teljes felújítási folyamat leglátványosabb része. Annál is inkább, mert ezúton végre mindenki számára láthatóvá vált az eredeti Kós Károly terveken még szereplõ, ám a késõbbiekben mindeddig meg nem valósuló fõhomlokzati díszítés. Az idei rendkívül csapadékos áprilisi-májusi idõszakban a tagolt templomhomlokzat beállványozása, a régi vakolatréteg végletekig alapos leverése, az új vakolatrendszer és homlokzatfesték szakszerû felhordása szép kihívás volt.

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

Izgalmas feladat volt Fábián Dénes képzõmûvész – a Kós Károly által megálmodott mélyített homlokzati vakolatrelief aranykezû kivitelezõje – számára a „napi betevõ” friss, 1 napos vakolatot biztosítani 10 napon keresztül a négyzethálóra felosztott fõhomlokzaton. E speciális technológia, a vakolatból kikapart díszítés – a vakolatrelief – csak 1 napos vakolaton kivitelezhetõ, a friss vakolat túl puha, az idõsebb túl kemény.

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A zebegényi templom – ahogy még sosem láttuk

A mû végül elkészült, és a Kós Károly megálmodta templom ékszerdobozként áll ismét Zebegény fõterén. A templom újjászentelésére, centenáriumi püspöki szentmise keretében 2010. augusztus 1-én került sor. Köszönhetõen a nagyvonalú támogatóknak, a Kós Károly Templom Közhasznú Alapítványnak, és Zebegény község lelkes lakóinak. Áldásos tevékenységük váljék Isten dicsõségére!

(A templomfelújítás folyamatáról számos érdekes fényképfelvétel látható a www.hod.hu honlapon is.)

Heininger Ferenc

a HÓD Kft. ügyvezetõje

 

hrlevl-feliratkozs

épjog