Deceuninck

2013. január 29.

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

Csapadékvíz-szigetelést csak olyan aljzatnál szabad mechanikailag rögzíteni, amely a rögzítőelemeket teljes bizonyossággal képes hosszú távon megtartani. A mechanikai rögzítés előnye, hogy nagyobb tetőlejtés mellett is alkalmazható, de 20˚ tetőhajlás felett a gyártóval egyeztetni kell. 

 

2011 áprilisában jelent meg az Épületszigetelők, tetőfedők és bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) által kiadott, „Műanyag és gumilemezekből készülő csapadékvíz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabályai" című kézikönyv. A könyv szerkesztésében számos gyártó és anyagforgalmazó képviselője, tervező és kivitelező, valamint szakértő vett részt. Az volt a célunk, hogy a különböző új, vagy részben új anyagokat, azok felhasználási körét és módját a tervezők, kivitelezők és beruházók számára összefoglaljuk. Ebben a kiadványban is hangsúlyt kapott a szélszívással szembeni mechanikai rögzítés kérdésköre, amiről az alábbiakban is szó lesz.

A gumialapú lemezek körében mind az átlapolások varratainak készítésénél, mind a lemezek szélszívással szembeni mechanikai rögzítésénél nagyon eltérő megoldások lehetségesek a különböző gyártmányok esetében. A kézikönyvben nem használtuk az anyagok pontos megnevezését (csak a zárójelbe tett betűk alapján lehetett a különböző szigetelőanyagokat megkülönböztetni). Arra sem volt lehetőségünk, hogy egy-egy terméket részletesebben ismertessünk, az alábbiakban viszont egy konkrét gumilemez-típus (Firestone) rögzítési megoldásait is ismertetjük.

 

A mechanikai rögzítés módjai

Csapadékvíz-szigetelést csak olyan aljzatnál szabad mechanikailag rögzíteni, amely a rögzítőelemeket teljes bizonyossággal képes hosszú távon megtartani. Mechanikai rögzítést ezért leggyakrabban acél trapézlemez tetőfödémre kerülő tetőszigetelés esetén alkalmaznak. A rögzítés lehet vonal menti, pontonkénti, sávszerű vagy ezek kombinációja. A mechanikai rögzítés előnye, hogy nagyobb tetőlejtés mellett is alkalmazható, de 20˚ tetőhajlás felett a gyártóval egyeztetni kell.

Mechanikai rögzítésre olyan csapadékvíz-szigetelő lemez alkalmazható, melyet a gyártó erre a felhasználásra javasolt. Általában a csapadékvíz-szigeteléssel együtt a teljes rétegrendet leerősítik, de a hőszigetelő réteget külön is le kell fogatni. Acél trapézlemez tetőfödémeken a tetőszigetelést csak a lemezbordák felső felületéhez szabad rögzíteni. A tekercsek fektetése és rögzítése mindig a bordákra merőlegesen történik. A rögzítők legkisebb távolsága legalább 20 cm, de egyes anyaggyártók meghatározhatnak ennél kisebb távolságot is (15-18 cm).

Nagy páratartalmú helyiségek feletti acél trapézlemez tetőfödémeknél alacsony külső hőmérséklet esetén a rögzítéseknél páralecsapódással kell számolni. A gyártók szerint elhanyagolható az a páraáthatolás, ami a rögzítőelemek – műanyag párazáró rétegen keresztül történő – elhelyezése miatt előfordulhat. Modifikált bitumenes lemez páravédelmi réteg alkalmazása esetén a rögzítőelemnél nem keletkezik páraáthatolás. Acél trapézlemez aljzatszerkezetnél a tető egyes széleinél nem lehet a rögzítést a felső öveken elvégezni, ekkor a szerkezetbe be kell építeni egy keresztben elhelyezett acéllemezt.

A monolit beton, a pórusos könnyűbetonból készült lejtbetonok, vagy tetőfelújításnál előforduló perlitbeton, kőszivacslap, átnedvesedett beton vagy vékony előregyártott tetőpanel szerkezetű aljzatok esetén célszerű kihúzásra vizsgálatot végezni a rögzítőelemek megfelelő lehorgonyzása érdekében.

A mechanikai rögzítéshez a szigetelőlemezt lazán kell fektetni, kismértékű hullámosodás megengedett. Az alatta lévő, esetleg szükséges elválasztó réteg anyagát úgy kell megválasztani, hogy a rögzítőelemek becsavarásánál e réteg anyagát ne károsítsák.

 

Rögzítőelemek

A mechanikai rögzítésre használható rögzítőelemek állhatnak:

egybeépített hüvelyes műanyag alátétből és egy fémcsavarból (1. és 3. fotó),alátétből (tárcsából, tányérból) és egy csavarból (2. fotó), vagyterpesztett horgony formájú tárcsás műanyag dübelből és beütőszegből (4. fotó).

A rögzítőelemek választéka széles, a követelményeknek azonban nem minden termék felel meg. Ezek a követelmények az alábbiak:

lépésállóság,kicsavarodásállóság,műanyag rögzítőelemek mechanikai ellenállása, ridegedése,fém rögzítőelemek korrózióállósága,műanyag rögzítőelemek hő általi öregítéssel szembeni ellenállása,hőhídmentesség.

A legkorszerűbb, a fenti követelményeknek megfelelő rögzítőelemek például a teleszkópos, hőhídmentes tetőcsavarok műanyag tányéralátéttel, acél- vagy faszerkezetű aljzatok esetén (1. fotó). A hagyományos megoldást (fém alátét és -csavar) a 2. fotó szemlélteti, szintén fa és acél aljzatok számára. A betonaljzatokhoz a 3. fotó szerinti, míg a pórusbetonhoz a 4. fotó szerinti rögzítőelemek alkalmazhatók.

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?  Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

1. fotó (balra). Teleszkópos, hőhídmentes tetőcsavarok műanyag tányéralátéttel

2. fotó (jobbra). Hagyományos fém alátét és -csavar

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?  Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

3. fotó (balra). Rögzítőelem betonaljzatokhoz

4. fotó (jobbra). Rögzítőelem pórusbeton aljzathoz

 

A rögzítőelemek hosszát a kihorgonyzásra alkalmas szerkezet és a csapadékvíz-szigetelő réteg közötti távolság határozza meg. A változó vastagságú, lejtésben rakott hőszigetelés esetén változó méretű rögzítőelemeket kell alkalmazni. A rögzítőelemek egyenletes mértékű és gyors elhelyezését segítik a csavartelepítő automaták.

A rögzítőelemek feleljenek meg a Műszaki Engedélyezés Európai Szervezet (EOTA) által kiadott útmutatóban foglaltaknak (ETAG 006).

A mechanikai rögzítőelemek csavarvégeit a trapézlemez alsó oldalán tilos levágni!

 

Vonal menti mechanikai rögzítés

Vonal menti mechanikai rögzítésnek azt nevezik, amikor a csapadékvíz-szigetelést pontonként rögzítik, de vagy az átfedések alatt, vagy felülről letakarják szigetelőlemezzel.

Az átlapolásokban történő, vonal menti mechanikai rögzítés a legelterjedtebb; előnye abban áll, hogy a rögzítőelemek által átfúrt csapadékvíz-szigetelés mindig takart marad, a hibalehetőség így minimálisra csökkenthető. Hátránya azonban, hogy a rögzítés ilyen módja nem teszi lehetővé a szélszívás különböző mértékének követését. Az átlapolás mértéke általában legalább 100 mm, ha a rögzítőelem „tányérjának" szélessége nem haladja meg a 40 mm-t, de az egyes anyagok alkalmazástechnikai utasításait figyelembe kell venni. Ez az átlapolás egyes termékeknél gyárilag jelölt is (1. ábra).

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

1.ábra. Vonal menti mechanikai rögzítés esetén az átlapolás mértéke általában legalább 100 mm, ha a rögzítőelem „tányérjának" szélessége nem haladja meg a 40 mm-t

A tető azon szakaszain, ahol a szélszívás mértéke megköveteli, a belső mezőben használatos tekercsméretnél keskenyebb lemezeket kell alkalmazni (feles, illetve harmados lemezek egyes gyártóknál beszerezhetők), vagy a mechanikai rögzítéseket felülről egy szigetelőlemez-csíkkal kell takarni. (2. ábra) Ez tulajdonképpen már a sávos mechanikai rögzítés egyik megoldása is.

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

2.ábra. Ahol a szélszívás mértéke megköveteli, indokolt lehet a mechanikai rögzítéseket felülről egy szigetelőlemez-csíkkal letakarni

A letakaró sáv a Trelleborg gumialapú szigetelőlemezeknél készülhet az ún. thermobond-szalaggal is, melyet forrólevegős kézi hegesztővel, vagy egy erre a célra kifejlesztett készülékkel lehet a szigetelőlemezre vízhatlanul kapcsolni.

 

Példa egy gumilemez-típus mechanikai rögzítéseire

A Firestone EPDM szigetelőlemezek mechanikai rögzítése 3 féle módon történhet:

1. Átszúrás nélküli, R.M.A rendszer (Reinforced Mechanically Anchored System)

Az RMA rendszer könnyű, átszúrás nélküli mechanikai rögzítés, mely a QuickSeam RMA szalag kifejlesztésével vált lehetővé. Ez egy erősített EPDM szalag, melynek két szélén végig gyárilag felhordott öntapadó ragasztósáv található. Ezeket az RMA szalagokat a megfelelően fogadóképes aljzatra fektetik, és a födémhez mechanikailag rögzítik. A rögzítő-szalagok távolságát és/vagy a rögzítőelemek számát a szélteher-számítás határozza meg. A nagy EPDM lepleket azután hozzáragasztják az RMA szalagokhoz (3. ábra). Általában 6,10 m-től 9,15 m széles lepleket alkalmaznak. A tetők szélein a lemezeket ragasztással is lehet rögzíteni a QuickSeam RMA szalag használata helyett. A lemezeket legalább 100 mm-es átlapolással kell fektetni, a hagyományos QuickSeam Splice varrattömítő szalagot alkalmazva.

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

3. ábra. Átszúrás nélküli, R.M.A rendszer

 

2. Sínes mechanikai rögzítés, M.A.S rendszer (Mechanically Anchored System)

A bárhol elhelyezhető sínes mechanikai rögzítésnél az EPDM leplekre helyezett sínnel mechanikailag rögzítik a szigetelést, majd ezt egy 152 mm széles, öntapadó QuickSeam tömítő szalaggal takarják le (4. ábra). A sínek elhelyezésének távolságát a szélszívás mértéke határozza meg. A lemezeket legalább 100 mm-es átlapolással kell fektetni, és az átlapolások közé öntapadó QuickSeam tömítőszalagot kell helyezni a szigetelés folytonos vízhatlansága érdekében.

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

4. ábra. Sínes mechanikai rögzítés, M.A.S rendszer

 

3. Mechanikai rögzítés az átlapolásokban, B.I.S rendszer (Batten in Seam System)

Az átlapolásokban történő B.I.S rögzítési rendszernél 2,28 m széles lemezt alkalmaznak, melyet lazán a megfelelő aljzatra fektetnek. Szöveterősítésű lemez használata esetén a lemez mérete a 3,05 m-t is elérheti. A széleken a szigetelőlemezt vagy teljes felületű ragasztással, vagy mechanikailag rögzítik. A mezőben a szigetelőlemezt az átlapolásokban elhelyezett sínnel rögzítik (5. ábra). A szöveterősítésű lemezt sín helyett alátétekkel és csavarokkal is lehet rögzíteni. A sínek elhelyezésének távolságát és a szigetelőlemezek szélességét a szélszívás mértéke határozza meg. Az átlapolásoknak a hosszoldalon 200 mm, a lemez-végeken 100 mm szélesnek kell lennie. Az átlapolások közé öntapadó QuickSeam tömítő szalagot kell helyezni a szigetelés folytonos vízhatlansága érdekében.

Mikor és hogyan kell dübellel rögzíteni a műanyag lapostető-szigetelést?

5. ábra. Mechanikai rögzítés az átlapolásokban, B.I.S rendszer

 

A mechanikai rögzítések számát, sűrűségét, helyét a szélterhelés és a rögzítőelemek teherbírása szerint kell megállapítani, és az adatokat a tervben, költségvetési kiírásban és a műszaki leírásban közölni kell. Az egyes szigetelőanyag-gyártók térítés nélkül elvégzik a mechanikai rögzítések kiosztását, a rendelkezésre bocsátott tetőalaprajz és egyéb adatok alapján. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az eddig alkalmazott és az ÉMSZ által korábban kiadott „Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei"-ben szereplő úgynevezett ökölszabályok már nem érvényesek, a rögzítőelemek új szabvány alapján meghatározott száma, vagy a leterhelő réteg súlya az eddig alkalmazott értékeknél mintegy 30-50 %-kal több vagy kevesebb is lehet!

Csobajiné Tóth Judit

okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök 

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Vevő-szállító kapcsolatok a közbeszerzésben. Nemzetközi közbeszerzési kutatás a Corvinus Egyetemen

WTS Klient Newsflash – 2021 tax law amendments in Hungary – 2021. évi adómódosító csomag

Szeptemberben több mint kétszer annyi cég indult az építőiparban, mint amennyi megszűnt – Forrás: opten.hu

Lakossági hulladékégetéssel kapcsolatos ombudsmani állásfoglalás - Forrás: http://www.ajbh.hu/

Iparági kérdőív a Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégiához – határidő: 2020. szeptember 25.

épjog