2023. oktber 09.

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Az egylakásos lakóépületben élõk diszkomfortérzését a helyiségekben észlelhetõ légmozgás okozta, amit semmiféle javításokkal nem tudtak megszüntetni. A légmozgás eredetét speciális vizsgálattal állapítottuk meg, és ennek alapján tettünk javaslatot a megszüntetés módjára.

A megrendelt szakértõi vizsgálatnak az alábbi kérdésekre kellett választ adnia:

- mi az oka a légmozgásos jelenségnek, és mik a paraméterei?

- mi a módja a hibás tárgyi épületszerkezet(ek) reparációjának?

A családi ház az engedélyezett tervek szerint épült meg. Ezt a helyszíni szemlén jelen lévõ két mûszaki ellenõr-tanácsadó szóban is megerõsítette, mivel õk az építkezés folyamán nagy gyakorisággal jelen voltak, és végigkísérték az építési folyamatot.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Vizsgálati jelzõfüst áramlása a nyílászáró hõszigetelésének hiányos tömítése felé

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Földszinti alaprajz az ellenõrzõ mérések piros színû jelölésével

 

Az épület építtetõje, használója elõadta, hogy a nappali kétszárnyú üvegajtó (vagyis az elõszoba) felé esõ negyedében huzathatást érzékel, ami kellemetlenül érinti mind a családot, mind a vendégeket.

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Metszet az ellenõrzõ mérések piros színû jelölésével

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban 

A légmozgások helyei és irányai alaprajzi jelöléssel

 

Már számos kísérletet végzett, és számos javítómunkát is elvégeztetett, de a jelenség nem szûnt meg. Továbbá elõadta, hogy a határoló belsõ nyílászárókat nem szeretné bezárt állapotban tartani.

Két helyszíni szemlén vizsgálták meg a résztvevõ szakértõk a helyszínt és a jelenséget.

Az elsõ helyszíni szemlén ellenõrizték a geometriai adatokat, és azonosították az épületszerkezeteket. Megállapították, hogy az épület geometriája és fõbb szerkezetei a tervek szerint épültek meg.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

A légmozgások vizsgálatát összefoglaló adattáblázatok

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Hõmérséklet-idõ-diagram helyiségekben, felületeken

 

Megvizsgáltuk az építtetõ által elõadott jelenségeket, melyeket az alaprajzon is ábrázoltunk az észlelt légáramlatok jelölésével. Pirossal jelöltük a légmozgás irányát nyitott kétszárnyú üvegajtó esetén, és kékkel zárt üvegajtó esetén. Az X, Y, Z a vizsgálati hely térbeli koordinátáit jelöli, az α a helyiség DK-i fõfalával párhuzamos egyeneshez képest mért szög, β pedig a helyiség padlójával párhuzamos egyeneshez képest mért szög értéke.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Eltérés a kalibrált hõképhez képest: +0,1 K

 

Az energetikai méréseket prof. dr. Tóth Elek igazságügyi szakértõ és dr. Nagy Balázs egyetemi adjunktus végezte. Megmérték a hõmérsékleteket, és azt is megállapították, hogy az eltérés a hõkamerás mérés és a hõmérsékletmérés között +1 K, azaz minimális. A nappaliban a kanapé sarkánál tarkómagasságban 24-24,8 °C fok, a galérián a korlát magasságában a sarkon 25-26 °C fok mérhetõ, a többi hõmérsékleti adat szerepel a Hõmérséklet–idõ-diagram helyiségekben, felületeken címû ábrán.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Légáramlás mérése csukott üvegajtó esetén

 

Ugyancsak elkészültek a Testo 885-2 hõkamerával készült mérések és felvételek. Ezekrõl egyértelmûen kiderülnek a DK-i fal hõtechnikai problémái, ami ezek miatt nagy lehûlõ felületet képez. Az adatokról az is leolvasható, hogy a fémszerkezetû, homlokzati Schüco nyílászárók beépítésénél a tok és a fal közötti hõszigetelõ tömítés nem megfelelõ, ezért ott is lehûlõ felület keletkezett. Bizonyos fûtõtestek nem mûködnek, ezek is lehûlõ felületeket képeztek. Mindezek jól láthatóak a hõkamera-felvételeken.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

A jelzõfüst mutatja a helyiségben a légáramlat mozgási irányát 

 

A nyomáskülönbségre zárt emeleti üvegajtónál 6 és 9 Pascal közötti értékek mérhetõk, nyitott üvegajtónál nagyobbak. Az ingadozás ±3 Pascal.

A második helyszíni szemlén vizsgálataink során fény derült a légmozgásokra. Ennek során füstölõt alkalmaztak a szakértõk, folyamatos, célszerû áthelyezésekkel. Megállapítottuk, hogy a légmozgások a különféle lehûlõ felületek miatt jöttek létre. A jelzõfüst a nyílászárók tokszerkezete és a fal közötti hõszigetelõ tömítések folytonossági hiányain keresztül távozik a helyiségekbõl. A légmozgás a galériáról indul, lefelé halad a lépcsõn, annak az alulról számított egyharmadnyi magasságában befordul az elõszobába, majd a nappaliba halad, a nyílászárók irányába.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Az észlelt nyílászáróhibát leragasztással próbálták javítani

 

Megfigyelhetõ továbbá, hogy a nagy lehûlõ felületek mennyiben befolyásolják a légmozgást.

Mindez a kijavításhoz vezetõ utat is kijelölte.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

A DK-i homlokzati falon a hõszigetelés és az algásodás

 

Az alább felsorolt javítások mindegyike szükséges, mert ha nem történik meg a teljes körû kijavítás, a huzatjelenség nem szûnik meg. Csoportokba szedve lehet a kijavítási tevékenységeket célszerûen végezni:

• A meglévõ fûtési rendszerek javítása:

• a homlokzati nyílászárók elõtti padlócsatornában lévõ fûtõtestek hõleadását 50 °C-ra szükséges emelni;

• a galériaszinten (a nappali elõszoba felõli bejárata felett) nem mûködõ, illetve hiányzó padlófûtést mûködésbe szükséges hozni, illetve pótolni szükséges.

A nappalit határoló, nagy lehûlõ felületû DK-i (oldalkert felõli) fal felületi hõmérsékletének emelése:

• a galéria födémének – a fallal párhuzamos – szélén teljes hosszban kiegészítõ fûtést (sugárzó fûtést) kell elhelyezni. (A szóban forgó galéria födémfelületén hõsugárzós próbafûtést végeztünk; ennek tapasztalatai azt mutatták, hogy a légáramlás lényegében megszûnik.)

A meglévõ homlokzati nyílászárók javítása:

• a nyílászárók légzárásának javítása (a jelzõfüst irányai, illetve az aluszalag-leragasztások által kijelölt helyeken).

• A bejárati ajtó és az üvegfal légzárásának kijavítása (cseréje) a tokok, a tok és a fal, illetve a tok és a szárny vonatkozásaiban (az aluszalagos leragasztás kedvezõ tapasztalatokat mutatott).

• Új, háromrétegû üvegezéssel ellátott nyílászárók beépítése, helyes csomópontokkal a fal-tok (EPDM fólia, hõszigetelõ PUR-hab, lezárások, csatlakozások tömítése), illetve a tok-szárny (illesztés, gumitömítés) csatlakozásoknál az elõszobában, a nappaliban, az étkezõben és a konyhában. Lehetséges a tömítések javítása folyékony – kenhetõ vagy szórható – membrán segítségével is; jó minõségû termék felhasználásával költséghatékonyan és gyorsan készíthetõ el RAL minõségben a nyílászáró-beépítés, hogy minél alacsonyabb szinten lehessen tartani a levegõáramlást.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Lépcsõ
Kamera: Testo 885-2
Rögzítve: 2016.12.07. 11:50
Fajlagos emisszió: 0,9
Környezeti hõm.: 22,4 °C
Páratartalom: 40%
Harmatpont: 8,2 °C
Kijelölt pont(ok): M1: 19,3 °C
M2: 17,5 °C, CS1: 14,6 °C

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

A belsõ udvar felõli üvegezés felsõ pozitív sarokcsatlakozása a nappali felõl
Kamera: Testo 885-2
Rögzítve: 2016.12.07. 11:51
Fajlagos emisszió: 0,85
Környezeti hõm.: 22,3 °C
Páratartalom: 40%
Harmatpont: 8,1 °C
Kijelölt pont(ok): M1: 26,0 °C
M2: 19,0 °C, CS1: 11,6 °C, HS1: 33,4 °C

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Nappali falsarok, kanapé mögötti vonalfûtés, üvegezés elõtti fûtés nem mûködik
Kamera: Testo 885-2
Rögzítve: 2016.12.07. 1:53
Fajlagos emisszió: 0,9
Környezeti hõm.: 22,6 °C
Páratartalom: 40%
Harmatpont: 8,3 °C
Kijelölt pont(ok): M1: 45,3 °C
M2: 23,0 °C, M3: 19,6 °C, CS1: 13,0 °C

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Falsarok-üvegezés csatlakozás a nappaliban
Kamera: Testo 885-2
Rögzítve: 2016.12.07. 11:55
Fajlagos emisszió: 0,9
Környezeti hõm.: 23,1 °C
Páratartalom: 39%
Harmatpont: 8,3 °C
Kijelölt pont(ok): M1: 21,8 °C
M2: 23,0 °C, M3: 19,6 °C, CS1: 12,6 °C

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

Emeleti padlófûtés – a kanapé fölötti részen nincs
Kamera: Testo 885-2
Rögzítve: 2016.12.07. 12:04
Fajlagos emisszió: 0,9
Környezeti hõm.: 23,6 °C
Páratartalom: 40%
Harmatpont: 9,2 °C
Kijelölt pont(ok): M1: 27,8 °C
M2: 26,9 °C, M3: 23,4 °C

 

A megfelelõen légtömör megoldás segít elkerülni a problémákat.

• Meglévõ nyílászárók fal-tok, illetve tok-szárny csatlakozásainak javítása az elõzõekben leírtak szerint.

• Részben a meglévõ nyílászárók kiegészítése, új nyílászárók belsõ eléépítésével.

• A galériáról a lépcsõ, korlát felõli oldalán lefelé haladó légáramlás megszüntetése:

• a már beépített keretmentes üvegfal (új, tokos, tömített, hõszigetelõ üvegezésû nyílászáró-szakipari fal) bezárásával, fotocellás automatikus nyitásávalcsukásával;

• a galéria nappali részén keretmentes üvegfallal (szakipari fallal) történõ lezárásával;

• a lépcsõszélen a levegõ átcsordulásának meggátlása, azaz a lépcsõkar és a galériafödém közötti függõleges háromszögnyílás lezárása üvegfallal. Így ugyanis a levegõ hosszabb úton jutna le a galériából az elõszobába, és esetleg a lépcsõ alján egy padlóba beépített elektromos hõsugárzóval megakadályozható lenne a visszafordulása a nappali felé.

 

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

A lépcsõn haladó légáramlat az elõszobába fordul le az adott helyen

Nemkívánatos légmozgás egy családi házban

 

Tömítés kivitelezése kenhetõ folyékony membránnal

 

Megfontolandók még az alábbi, nagyobb beavatkozással járó javítások is:

• a nappali padlófûtésének kiváltása más fûtési megoldással, mert így megszûnne a (meleg) levegõ feláramlása a nagy középsõ felületrõl a galériára;

• az elõszoba (és a lépcsõ) DK-i homlokzati falának külsõ hõszigetelése a kapcsolódó munkákkal együtt,

• nyílászáróval (szakipari fallal) történõ kirekesztõ lezárása.

Jelen esettanulmány tanúsítja, hogy az építtetõnek igen nagy kellemetlenséget okozó hibákat csak gondos, speciális, széleskörû vizsgálatokkal lehet megállapítani. Az ok-okozati összefüggések megállapítását követheti a megoldás, a kijavítás módjának meghatározása, melynek végrehajtását követi a diszkomfort megszûnése.

Szende Árpád okl. építészmérnök, igazságügyi szakértõ
Fotók: Karsai János 

hrlevl-feliratkozs

épjog