2012. október 20.

Új rendszer szabadonbetonozáshoz

Új rendszer szabadonbetonozáshoz

A Peri Variokit mérnöki elemkészlet néhány új fejlesztésű rendszerelemmel kiegészítve szabadonbetonozott építési technológiához is alkalmazható. A Variokit zsaluzókocsikat hazánkban a Soroksári-Duna-ág hídjának építése során alkalmazták először szabadonbetonozott technológiával történő építéshez.

Az épülő híd teljes hossza csaknem 500 m, szélessége közel 21,5 m, melyet 16 pillér és 2 hídfő támaszt alá. A mederhíd több mint 149 m hosszú, háromnyílású, folytatólagos, felsőpályás, változó magasságú, szabadon betonozott, utófeszített vasbeton híd, 37,1 m-es, 75 m-es és 37,1 m-es nyílásokkal. A mederhíd felszerkezetét a kivitelező A-Híd Zrt. szabadonbetonozott technológiával építette, egy pár Peri Variokit zsaluzókocsi segítségével. A szabadonbetonozás során a frissbetonterhet a Variokit zsaluzókocsik adták át a felszerkezetre és mozgatták a zsaluzatot ütemről ütemre. A felszerkezet keresztmetszeti változásainak lekövetéséhez az építők Vario fatartós falzsaluzatot alkalmaztak. Az egyszerűen kezelhető mechanikai megoldásnak köszönhetően a kivitelezők 7 napos ciklusokban 5 m hoszszú betonozási ütemeket tudtak elérni. Ugyanakkor teljesíteni kellett a változó hídkeresztmetszet igen szűk tűréshatárainak megfelelő követelményeket is. A Peri UP modulállvánnyal kompatibilis szerkezet biztonságos munkaszintek és feljárók kialakítását tette lehetővé.

 

Új rendszer szabadonbetonozáshoz
Szabadonbetonozáskor a frissbetonterhet a Variokit zsaluzókocsik vezették le az építménybe, és mozgatták a zsaluzatot ütemről ütemre. A felszerkezet keresztmetszeti változásainak lekövetéséhez az építők Vario fatartós falzsaluzatot alkalmaztak

 

Új Variokit elemkészlet

A fejlesztés célja az volt, hogy a jól bevált Variokit mérnöki elemkészlet alkalmazási területeinek bővítése a lehető legkevesebb rendszerelemmel kiegészítve történjen. Az új rendszerelemek a szabadon betonozó berendezés hosszanti irányában 5 m hosszú betonozási ütemekre optimalizáltak, ezek a hosszak megfeleltek a projekt általános műszaki követelményeinek. A Peri mérnöki elemkészlete lehetővé teszi a keresztirányban széles körben változó hídkeresztmetszetek tökéletes lekövethetőségét. Az eredmény: nagy flexibilitású szabadon betonozó berendezés a hídkeresztmetszet kialakításához, mely egyidejűleg egyszerűen kiszolgálható.

 

Új rendszer szabadonbetonozáshoz
A Peri UP modulállvány biztonságos munkavégzést tett lehetővé a kivitelezők számára. Az állvány egyszerű összekötő elemekkel csatlakoztatható a Variokit rendszerhez

 

Különösen felhasználóbarát módon történt a zsaluzat átmozgatása a következő betonozási ütemre, amit az újszerű mechanizmusnak köszönhetően gyorsan és kis munkaráfordítással el lehetett végezni. Az egyszerű kezelhetőség mellett a fejlesztés során a biztonság is központi szerepet játszott. A Peri UP modulállvány a kivitelezők számára biztonságos munkavégzést tett lehetővé, amit egyszerű összekötő elemekkel csatoltak a Variokit rendszerhez. Különös előnye ennek az újszerű szabadonbetonozó megoldásnak, hogy ugyanazok az építőelemek további átalakítás nélkül a jövendő projekteknél újra felhasználhatók – nagy részük még más típusú mérnöki építményeknél (például alagútépítés során) is. Ezáltal a Variokit mérnöki elemkészlet különösen átfogó alkalmazási területtel bír, minimalizálva a standard rendszerelemek számát. Sőt, szinte minden elem elérhető a Peri bérleti parkjában. Ez nemcsak gyors rendelkezésre állást jelent, hanem növeli a műszaki megoldás gazdaságosságát a kivitelező cég számára.

 

Új rendszer szabadonbetonozáshoz
Különös előnye a Variokit szabadonbetonozó megoldásnak, hogy ugyanazok az építőelemek további átalakítás nélkül a jövőbeni projekteknél újra felhasználhatók – nagy részük még más típusú mérnöki építményeknél is

 

Praktikus megoldások az eredményes megvalósításért

Mindössze egy pár zsaluzókocsival történt a szabadonbetonozás a Soroksári-Duna-ág hídjának bővítése során, ami alatt a hídpálya teljes keresztmetszetét kell érteni, az egybeépített pályalemez miatt. A híd teljes, 21,5 m széles keresztmetszete két főtartóra volt felfüggesztve. A felszerkezet építése a mederpillérekről indult, az előre elkészített, 12,5 m hosszú indítózömökről. A hídkeresztmetszet betonozása két ütemben történt; első ütemben a szekrénytartók fenéklemeze és bordái a pillér egyik, majd másik oldalán, ezt követően a második ütemben a pályalemez készült, egy időben, két oldalon. Az ártéri oldalon a felszerkezet közös pillérhez történő rögzítése után a mederoldalon is elkészült a zárózöm előtti zöm, majd ezt követően a zsaluzókocsit átszerelték a második mederpillérre, ahonnan folytatták a felszerkezet építését, azonosan az előző ághoz. Ezután következett az utolsó zömmel történő mederzárás. A felszerkezet szekrénymagassága változó volt, változatlan szélesség mellett. Ennek következtében a bordák belső oldalzsalu magasságát a folyamatosan változó keresztmetszethez kellett igazítani. Ehhez a hídépítési követelményhez a Peri egyszerű és praktikus megoldást alkalmazott: egy áthidaló acéllemez kötötte össze az előre szerelt fatartós zsalutáblákat, melyeket állítható kapcsolóelemmel igazítottak a geometriai követelményekhez. A bordák külső oldali zsaluzatai a fenékzsalun átvezetve szabadon túllógtak a kisebb szerkezeti magasságú részeken.

A darufüggetlen áthelyezési folyamat is optimalizált volt: néhány egyszerű lépés után a keretet a zsaluzattal együtt hidraulikusan a következő betonozási ütemre lehetett mozgatni. Ehhez a folyamathoz az építőknek 2 munkaórára volt szükségük. A zárózöm zárása után a szabadon betonozó berendezést az indítózömökhöz mozgatták vissza, ott történt azok leszerelése.

 

Új rendszer szabadonbetonozáshoz
Mindössze egy pár zsaluzókocsival történt a szabadonbetonozás a Soroksári-Duna-ág hídjának bővítése során. A híd teljes, 21,5 m széles keresztmetszete két főtartóra volt felfüggesztve

 

Mérnöki teljesítmény és anyagok egy kézből

A Peri vállalta a felelősséget a projektre szabott tervezésnél és a statikai számításoknál, mind a kísérőállvány, mind a szabadonbetonozó szerkezet tekintetében. Ennek eredményeként minden rendszer és folyamat optimálisan egyeztethető volt. A műszaki megoldás részét képezte a műszaki dokumentáció, valamint az építkezésen való folyamatos támogatás is. Az építkezés helyszínén egy Peri Supervisor is segítette a kivitelezőket.

Fotók: Peri Kft.

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (3. rész) - Településtervek határideje

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (2. rész) - Településrendezési illeszkedés

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (1. rész) – A telektömb előírásai

Megismerhető az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezete

Módosultak a gázárkedvezmény igénybevétele során alkalmazandó szabályok

épjog