2022. november 25.

Üreges fafödémek utólagos hõszigetelése fújható ásványgyapottal

Üreges fafödémek utólagos hõszigetelése fújható ásványgyapottal

Számos Magyarországon található mûemlék épület rendelkezik fafödém kialakítású zárófödémmel (padlásfödém), melynek sokféle szerkezeti megoldása létezhet – gyakori a csapos gerendafödém vagy a borított fafödém. Nemcsak a lakóházak és az irodaházak, de a mûemlék vagy mûemlék jellegû épületek esetében is felmerül a korszerûsítési igény, hiszen ezek energiafelhasználása sem elenyészõ.

Egy számottevõ különbség azonban van a „normál” épületek és a mûemlék épületek szigetelése között: a szigetelõanyag installációja közben nem, vagy csak minimális mértékben nyúlhatunk az épület látszó szerkezetéhez. Ez kifejezetten vonatkozik a külsõ homlokzatokra, de hangsúlyozottan oda kell figyelni a belsõ terek épségének megõrzésére is.

Igazi kihívás üreges fafödémeknél a szigetelést úgy megoldani, hogy a szigetelõanyag a lehetõségekhez képest is maradéktalanul kitöltse a rendelkezésére álló teret. Hagyományos táblás vagy tekercses szigetelési megoldások azért nem jöhetnek szóba, mert az jelentõs mértékû bontással járna, hogy a normál szigetelõtáblákat a szükségleteknek megfelelõen be lehessen szabni a területre. Ehhez a deszkaborításon elhelyezett feltöltést teljes egészében el kellene távolítani, magát a deszkaborítást felbontani, ezután következhetne a hõszigetelés beterítése az üregbe, végül a deszkaborítás visszaerõsítése… Hatalmas munka volna, amelynél gondolni kellene arra is, hogy a födém alatti térben, a födém alsó síkján a gyakran alkalmazott vakolt stukatúros felület elkerülhetetlenül károsodna, repedezne a felsõ bontások következtében. Ráadásul, a hõszigetelési munkálatok teljes idõtartama alatt ellehetetlenülne a teljes födém alatti tér használata. Óriási anyagi beruházás, túl nagy munkaidõ-ráfordítás – alternatív megoldásra van szükség.

A mûemlék épület tehát gyakorlatilag „érinthetetlen”… és mégis meg kell oldani energiahatékony szigetelését. A minimális beavatkozási igény speciális módszert kíván: a befújható Ursa ReFloc ásványgyapot szigetelõanyag az, amely pontosan ilyen feladatokra alkalmas. A pelyhesített, környezetbarát sárga pamacsok mind szabad terítésû fafödém szigetelésében (csapos gerendafödémeknél), mind pedig borított fafödémeknél, az úgynevezett üreges fafödémek üregkitöltésében kiválóan teljesítenek.

Az Ursa ReFlockal készült megoldás azért elõnyös, mert ahhoz, hogy hozzáférjünk a szigetelendõ üreghez, nem kell a meglévõ kész és komplett födémszerkezetet sem a külsõ, sem a belsõ (hasznosított) tér felõl megbontani, tehát az épület látszó felületein nem okozunk a munkálatokkal maradandó sérülést, ráadásul a munkálatok végzése nem befolyásolja az épület üzemeltetését sem.

A megoldás lényege, hogy csupán a födém felsõ síkján kell kisméretû, úgynevezett „kutatónyílásokat” készíteni, azaz a gerendákon elhelyezett deszkaborítást megfúrni egy körülbelül 8-10-12 cm átmérõjû körkivágó fûrésszel, hogy ezen a nyíláson keresztül be tudjuk vezetni a gyapotpelyhek befújásához használt gégecsövet az üregbe. Ha a deszkaborításon esetleg bármilyen fajta tapaszolás, sártapasz, feltöltés van, azt a kifúrandó nyílás környezetébõl el kell távolítani, de még ekkor is csak maximum 30×30-40×40 cm-es alapterületû bontásról beszélünk. A szigetelés üregbe juttatását követõen a deszkaborításon készített nyílás lezárható és visszakerülhet rá a felsõ feltöltés.

Az Ursa ReFloc fújható hõszigetelés minimális élõmunkaigénnyel, gépesített módon juttatható a bonyolult geometriájú épületszerkezetekbe. A befújógép lazítja, pelyhesíti, majd befújja a sárga vattapamacsokat a szigetelni kívánt üregekbe, ahol egyenletesen és lazán szétterülnek és maximálisan kitöltik a rendelkezésre álló teret. A szolgáltatás komplex, hiszen nincs külön anyagszállítási költség: az ásványgyapottal töltött zsákokat a befújógéppel együtt szállítják a helyszínre és azonnal beépítésre is kerülnek. A befújható szigetelés a különleges technológiának köszönhetõen hulladékmentesen végezhetõ, mivel jellegébõl adódóan egyáltalán nincs az installáció során vágási veszteség. Különösen kedvezõ, hogy mivel nincsenek illesztési hézagok, ezért a hõszigetelésben nem jön létre vonalmenti hõveszteség sem, ami pedig a többi megoldásnál valós problémaforrás lehet.

Az Ursa ReFloc további elõnye könnyû súlya: a beépített új rétegek nem terhelik meg statikailag az adott épületszerkezetet, ami régi épületek esetében elengedhetetlen kritérium.

Az A1-es kategóriába tartozó – azaz nem tûzveszélyes – Ursa ReFloc hõszigetelõ anyag az S2 (25 kg/m3-nél) – S1 (30-35 kg/m3-nél) füstképzõdési kategóriába sorolható és nem tartalmaz a rágcsálók számára kívánatos anyagot sem. Nemcsak remek hõszigetelõ – 35 kg/m3 esetében 0,039 W/mK –, de kiváló hangelnyelõ is, továbbá páraáteresztõ, így a penész veszélye sem fenyeget.

Mûemlék épületeink védelmével nemcsak környezetünket, de múltunkat is óvjuk és megõrizzük a jövõ generációi számára.

Varga Tamás alkalmazástechnológus

Üreges fafödémek utólagos hõszigetelése fújható ásványgyapottal

hrlevl-feliratkozs

épjog