2013. június 22.

Útépítéssel, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályok változtak

Útépítéssel, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályok változtak

Változik az állami főépítész jogosítványa az országos főutak engedélyezésében; az ilyen eljárások felgyorsítását várják a törvénymódosítástól – derül ki az Építésijog.hu portál híradásából. Egy VM-rendelet a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos fogalmakat módosított, egy további pedig földméréssel, környezetvédelemmel kapcsolatos szakmák vizsgakövetelményeit tette közzé. 

A hulladékról szóló törvénnyel összefüggő rendeletmódosítások 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba, és a törvény több hulladékgazdálkodási fogalmat módosított. Az új törvényi fogalmak és rendelkezések teljes körű átvezetése viszont még nem történt meg valamennyi miniszteri rendeletben. A közelmúltban a 40/2013. (V. 24.) VM rendelet nyolc darab miniszteri rendeletet pontosított, elsődlegesen azzal a céllal, hogy az érintett jogszabályok teljes összhangba kerüljenek a hulladékról szóló törvénnyel. Így a jogszabályokban módosult például „a közcsatornába bocsátás helyének" fogalma, továbbá megváltoztatták a „települési folyékony hulladék" elnevezést a hatályos „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz" elnevezésre.

 

Földmérők szakmai és vizsgakövetelményei

A vidékfejlesztési miniszter hirdette ki továbbá a hatáskörébe tartozó szakképesítések – így például a földmérő, a földügyi és térinformatikai technikus, a földügyi térinformatikai szaktechnikus, az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző és több környezetvédelmi foglalkozás – szakmai és vizsgakövetelményeit.

 

Szabad vállalkozási zónák kijelölése

A kormány a jövőben már nem csak a leghátrányosabb helyzetű térségekben található településeket nyilváníthatja szabad vállalkozási zónává. A szabad vállalkozási zóna a kormány által a területfejlesztési célok érdekében kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal vagy helyrajzi számokkal lehatárolt, különböző feltételeket teljesítő, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség, illetve kedvezményezett térségben a kormány által egyedileg meghatározott, nemzetgazdasági érdekből kiemelt gazdasági ágazat. A kijelölés a térség fejlődése érdekében sajátos kedvezményeket biztosít. Szintén változás, hogy a kormány a megyei önkormányzat feladataként jelölte ki a megye területén a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseinek összehangolását és koordinálását.

 

Növekedett a történelmi emlékhelyek száma

Három új településen található már történelmi emlékhely, egy helyszínen a történelmi emlékhely kiterjedése bővült, illetve Budapesten is találhatunk új emlékhelyet. A törvény szerint történelmi emlékhelynek minősül a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró olyan helyszín, amelyet a Kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít. 

 

Gyorsforgalmi utak és főutak területi elhelyezéséhez szükséges területfelhasználási engedély részletszabályai

Ezentúl az országos főutak területrendezési hatósági eljárás során bekerülhetnek az Országos Területrendezési Tervbe, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekbe. Míg korábban csak bizonyos energetikai jelentőségű építmények területi elhelyezésére adhatott az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélyt; az új jogszabálynak köszönhetően a gyorsforgalmi utakra és főutakra is kiterjed ez a lehetőség.

 

A fenti friss jogszabályváltozásokról az Építésijog.hu portál Figyelő rovatában találhatunk bővebb információt. (A cikkek egy része szabadon hozzáférhető, egy részét csak előfizetők érhetik el.)

További információ: http://epitesijog.hu/figyelo 


Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog