2009. október 14.

Építőmérnöki szoftver közlekedési, területfejlesztési és környezetvédelmi projektekhez

Építőmérnöki szoftver közlekedési, területfejlesztési és környezetvédelmi projektekhez

Az AutoCAD Civil 3D szoftver az épületinformáció-modellezés segítségével még a tervezési folyamat elején lehetővé teszi az építőmérnöki projektek tervváltozatainak kiértékelését.

Az AutoCAD Civil 3D alkalmazása meggyorsítja és hatékonyabbá teszi a közlekedési, területfejlesztési és környezetvédelmi projekteket, és segít az építőmérnököknek a projekt teljesítményének optimalizálásában. Térinformatikai elemzéssel segíti a legjobb helyszín megkeresését, a vízelvezetés elemzésével megkönnyíti a fenntarthatóbb tervezést, a mennyiségszámítások és a dinamikus földmozgatási számítások az optimális anyagfelhasználást támogatják, a 3D látványterveken pedig jobban követhető a projekt környezeti hatása.

A képek és a térinformatikai adatok integrációjával már a folyamat elején megkereshető az optimális megoldás. A projekt ökológiai rendszerének látványterve a Google Earth térképészeti szolgáltatások és más források képei, illetve domborzatmodelljei segítségével készíthető el. Importálhatók az olyan térinformatikai adatok, mint a talajtípus, a földhasználati információk vagy a környezeti korlátozások, így gyorsan kielemezhetők az adatok és jobban megismerhetők a különböző alternatívák lehetséges hatásai.

Építőmérnöki szoftver közlekedési, területfejlesztési és környezetvédelmi projektekhez

A földmérési funkciók, köztük a nyers földmérési adatok közvetlen importálása, a legkisebb négyzetek módszerével végzett kiegyenlítési számítások, a koordinátarendszer-beállítások és -transzformációk, a földmérési mérések szerkesztése, valamint a földmérési értékek automatikus elkészítése és a felületkészítés mind az AutoCAD Civil 3D szoftver beépített funkciói. Ezzel következetes tervezői környezet jön létre, ahol a pontok, a földmérési értékek és a felületek úgy használhatók a tervezési folyamat egésze során, hogy nem kell közben kézzel elvégezni a koordináta-rendszerekkel kapcsolatos számításokat vagy a földmérési csomagból az adatokat átmásolni az építőmérnöki tervezőszoftverbe. A projektben elhelyezett földmérési adatok révén a terv egyes elemei automatikusan frissülnek.

Az AutoCAD Civil 3D nagy felületmodelleket támogató domborzatformáló eszközöket tartalmaz, amelyek dinamikus kapcsolatot tartanak fenn a forrásadatokkal, például a szintvonalakkal, a törésvonalakkal, a nyomtervmodellekkel és a rézsűkkel. A felületek alapján készíthetők hossz-szelvények, keresztszelvények és nyomtervek.

Építőmérnöki szoftver közlekedési, területfejlesztési és környezetvédelmi projektekhez

A hatékony körömvonal-számítás és a rézsűkészítő eszközök segítségével a csapat bármely tagja elkészítheti a rézsűfelületeket. A beépített, könnyen használható grafikus és táblázatos rézsűkészítő eszközökkel bármilyen felület felhasználható a tervezéskor. A Civil 3D rézsűképzési lehetőségei dinamikusan kapcsolódnak a nyomtervmodellekhez és a nyomvonalakhoz, illetve hossz-szelvényekhez, így lehetővé teszik, hogy a bonyolult tervezési problémákat a felhasználó rugalmasabb módon oldja meg.

A megadott helyi tervezési kritériumok alapján pillanatok alatt elkészíthető a nyomvonal-geometria helyszínrajza és hossz-szelvénye. Ezek a kényszerek az interaktív „közelítő”, metszéspontalapú vagy a különösen rugalmas elemalapú elrendezési megoldás választásakor is megmaradnak.

A nyomtervmodellező funkcióval elkészíthetők az utak és más közlekedési rendszerek intelligens modelljei.

A szabályalapú eszközökkel elkészíthetők az ivóvíz- és szennyvízvezeték, valamint az esővíz-elvezető rendszer tervei. A csövek és a műtárgyak módosítása grafikus vagy numerikus adatok megadásával végezhető el, és ütközésvizsgálat is készíthető. A csővezeték végső rajzai helyszínrajzi, hossz-szelvény- és keresztszelvénynézetekben nyomtathatók ki, valamint lehetőség nyílik a csőhálózat információinak (például folyásfenék-magasságok, méretek, esések vagy típusok) megosztására külső elemző alkalmazásokkal. Ráadásul az elemzéshez az AutoCAD Civil 3D részeként elérhető Hydraflow kiegészítések is használhatók.

A beépített hidraulikai és hidrológiai eszközökkel a fejlesztés előtti és utáni hidrológiai állapotok elemezhetők. Az AutoCAD Civil 3D csőhálózatmodelljei, az átereszek és a csatornák az árhullámképek segítségével elemezhetők, így jobb, fenntarthatóbb esővíz-tervezési döntések hozhatók. A hatóságok számára átfogó jelentések készíthetők az elemzések eredményéről.

A teljes csapat egyetlen, következetes, naprakész modellel dolgozhat. A csapattagok a projekt minden szakaszában jobban koordinálhatók, a földméréstől kezdve a kivitelezési dokumentáció elkészítéséig. Az AutoCAD külső referenciák, az adathivatkozások és az Autodesk Vault használatával a projekt csapattagjai megoszthatják egymással az egyes modellelemeket, például a felületeket, a nyomvonalakat és a csőhálózatokat, valamint a tervobjektum ugyanazon példányát többféle tervezői feladatra is használhatják. A tervváltozatok szinkronizálása egy modellen történik meg, így a változtatások több rajzot is érinthetnek, amelyek mindegyike automatikusan frissül.

A kifizetési tételek testre szabható információi közvetlenül importálhatók az AutoCAD Civil 3D szoftverbe, ahol a rajz objektumaihoz társíthatók az értékek, köztük az AutoCAD rajzelemekhez és az AutoCAD Civil 3D modellelemekhez.

A földmozgatási és földmunka-számítási szolgáltatások lehetővé teszik a kivitelezők és mérnökök számára a kivitelezés során a munka, a mennyiségek és az anyagelhelyezés megtervezését. Az AutoCAD Civil 3D segítségével földmozgatási ábrák hozhatók létre a tervek változásának megfelelően, elemezhető az a távolság, amelyen a bevágás és a töltés kiegyenlíti egymást, meghatározhatók az anyagmennyiségek és az irányok, valamint beazonosíthatók az anyagnyerőhelyek és a lerakóhelyek.

A CAD- és tervszabványok a projekt fontos összetevői. Az országoknak megfelelő CAD-stílusok kiterjedt elemtára segítségével a színek, a vonaltípusok, a szintvonalak és a címkézés szinte minden eleme vezérelhető. Az AutoCAD Civil 3D lehetővé teszi saját, a szervezet igényeihez alkalmazkodó stílusok és szabványok létrehozását is. A stílusalapú rajzolókörnyezet használatával automatikusan készíthető el a kivételezési dokumentáció, így a rajzkészítés automatizálása mellett a szabványok is betarthatók.

Az építőmérnöki projektek esetében kiemelten fontos, hogy a különböző források adatai elérhetők és importálhatók legyenek. Az AutoCAD Civil 3D szoftverrel a CAD- és GIS-platformok között lehetővé válik többek között olyan iparági szabványos formátumok exportálása és importálása, mint a DWF, a Google Earth, a LandXML, a DGN és az SDF.

Építőmérnöki szoftver közlekedési, területfejlesztési és környezetvédelmi projektekhez

Egyszerű és hatékony látványtervek készíthetők, ha a modellinformáció közzététele a Google Earth szolgáltatás segítségével történik, vagy 3D DWF-fájlok létrehozásával, így a tervezési szándék könnyen bemutatható a nem műszaki beállítottságú közönség számára is. Hatékonyan ábrázolhatók a nyomtervmodellek az anyagok használatával, amelyek megfelelnek a nyomtervmodell egyes elemeinek (például aszfalt, beton vagy sóder). Az AutoCAD Civil 3D modelljeiből valósághű animációk és szimulációk hozhatók létre az Autodesk 3ds Max Design szoftverben.

hírlevél-feliratkozás

épjog