2009. október 16.

Épületrendszerek tervező- és elemzőprogramja

Épületrendszerek tervező- és elemzőprogramja

Az Autodesk Revit MEP az épületgépészek és villamosmérnökök számára készült épületinformáció-modellezési (BIM) megoldásként célirányos eszközöket ad épületrendszerek tervezéséhez és elemzéséhez.

Az Autodesk Revit MEP használata egyszerűbbé teszi az együttműködést az épületrendszerek tervezését végző csapatok, az építészek és a szerkezettervező mérnökök között, így a szoftver segítségével minimálisra szoríthatók az épülettervezés koordinációs hibái. A beépített elemzőeszközök és kiegészítő alkalmazások lehetővé teszik az MEP mérnökök számára a biztosabb információkon alapuló döntéshozatalt, így költséghatékonyabb, környezettudatosabb és energiahatékonyabb épületek hozhatók létre. Az Autodesk Revit MEP kizárólag az AutoCAD Revit MEP Suite részeként érhető el.

Épületrendszerek tervező- és elemzőprogramja

Csatornák és csővezetékek méretezése és nyomásszámításai

Az Autodesk Revit MEP szoftver beépített számítási eszközeivel méretezési és nyomásveszteségi számítások végezhetők a különböző iparági módszerek és specifikációk, többek között az American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers szerelvényveszteség-adatbázisa alapján. A rendszerméretező eszközök fájlátvitel vagy külső alkalmazások nélkül, azonnal frissítik a csatorna- és csőelemek méreteit és egyéb tervezési paramétereit.

Csatorna- és csővezetékrendszer modellezése

Az intuitív elrendezési eszközök megkönnyítik a modellek módosítását. A Revit MEP szoftver automatikusan frissíti a modellnézeteket és lapokat, így gondoskodik a dokumentáció és a projekt következetességéről. A gépészeti funkciókkal térbeli módon modellezhetők a csatornák és a csővezetékek a fűtési és légtechnikai rendszerek létrehozásakor. Könnyedén módosítható a modell, mivel a terv összetevői bármelyik nézetben szerkeszthetők a képernyőn.

Fűtési és légtechnikai rendszerek, elektromos tervezés

A helyiségek színezett alaprajzával látványos módon mutathatók be a tervezési elképzelések. A színekkel kitöltött alaprajzok összes módosítása és változása automatikusan megjelenik a modell egészén. Korlátlan számú séma készíthető, és azok könnyedén karbantarthatók a projekt életciklusa során. A csatornázás és a csőrendszerek háromdimenziós modellezése lehetővé teszi az olyan épületgépészeti rendszerek létrehozását, amelyek színsémák alapján egyértelműen mutatják az ügyfelek számára a levegőáramlást, a gépészeti zónákat és még sok mást. Villamossági színsémák hozhatók létre az energiaterhelések, az egyes területek világítása és még sok más alapján.

Rendszerellenőrzés

A legnagyobb nyomásveszteségű területek gyorsan és könnyedén azonosíthatók, így módosítható a terv a lehető leggazdaságosabb és leghatékonyabb működés érdekében. Az idomok, formák és konfigurációk interaktívan változtathatók, az új statikus nyomásveszteség és az áramlási tulajdonságok változása pedig azonnal látható. A Revit MEP megjeleníti az elágazások, a fővonalak vagy akár teljes rendszerek kritikus útvonalait.

Csatornák automatikus elhelyezése

Két pont megadásával könnyen elhelyezhetők és kényszerezhetők az összetett csatornák. A tervnek legjobban megfelelő elrendezés meghatározásához több útvonal-beállításból is lehet választani. Az automatikus elhelyezés megoldja a fáradtságos elrendezési feladatok problémáját, és időt hagy a részletesebb tervek és elemzések készítésére. A javasolt útvonalak tetszőlegesen módosíthatók a tervezési szándéknak megfelelően.

Megvilágítás számítása

A Revit MEP különböző zónák használatával automatikusan megbecsüli a helyiségek megvilágítási szintjét. Megadható a helyiségek felületeinek tükröződési értéke, az iparági szabványnak megfelelő IES-adatfájlok társíthatók a fényforrásokhoz, valamint meghatározható a munkasík magassága az általános megvilágítás automatikus kiszámításához.

Feszültségesések és terhelhetőségcsökkentő tényezők

Beazonosíthatók a feszültségesések, és terhelhetőségcsökkentő tényezők alkalmazhatók a tervezéskor, így elengedhetetlen mérnöki információkkal gazdagíthatók a tervek adatai.

Csövek esése és a folyásfenék-magasság

Az összes épületgépészeti rendszerben az iparági szabályoknak megfelelően modellezhető a csövek esése. Könnyen meghatározható az esés és megtervezhető a csövek útvonala. A számítások automatikusan megtörténnek, és az előírt esés biztosítása egyszerűen hajtható végre a több csőszakaszból és -idomból álló rendszerekben. A csövek mentén bárhol elhelyezhetők a folyásfenék-magasságok címkéi, csökkentve a becslések és a kézi számítások mennyiségét.

Parametrikus alkotóelemek

Az Autodesk Revit MEP parametrikus összetevőivel nyílt, grafikus módon rögzíthetők a tervvel kapcsolatos gondolatok, és pontosan mutatható be a tervezési szándék. A parametrikus összetevők segítségével programozási nyelv használata vagy szoftverkódolás nélkül készíthetők kidolgozott épületgépészeti és villamossági összeállítások.

Kivitelezési dokumentáció

Automatikusan generálhatók alaprajzi, metszeti és homlokzati nézetek, részletek és jegyzékek, amelyek pontosan rögzítik a tervezési információkat. A közös adatbázis szinkronizált modellnézeteivel a változások következetes, szervezett módon kezelhetők.

Automatikus tervlaphivatkozások

A metszetek, a homlokzatok és a kiemelések hivatkozásai sokkal pontosabbak, az adatok, a képek, a részletek, a jegyzékek, a rajzok és a tervlapok naprakészek és szervezettek.

Rendszeráttekintő

A rendszeráttekintő lehetővé teszi a definiált rendszertípusokon a modell folytonosságának egyszerű ellenőrzését, a kiegyenlítetlen terhelések gyors megkeresését és az egyik rendszerhez sem csatlakozó elemek azonosítását. Az Autodesk Revit MEP segít abban, hogy a pontosabb méretezés érdekében minden MEP-rendszerbeli elem teljesen csatlakoztatva legyen és megfeleljen a rendszer terhelési követelményeinek.

DWG/DXF/DGN/IFC formátumok támogatása

A DWG, DWF, DXF és DGN formátumok beépített támogatása segít a kompatibilis adatcserében.

Munkamegosztás

Az Autodesk Revit MEP munkarészek megosztásával a teljes csapat kihasználhatja a parametrikus modellező környezet hatékonyságát. A munkarészek megosztása teljes körű csoportmunka-funkciókat nyújt, az egyidejűleg hozzáférhető megosztott modelltől a projekt elkülönülő egységekre történő formális felosztásán át a projektelemek vagy -rendszerek külön kezelt, csatolt modellekre történő felosztásáig.

Képalkotás

Az Autodesk Revit MEP lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy az épületrendszereket még a megépülés előtt valósághű képek segítségével tekintsék meg. Az Autodesk Revit MEP szoftver az épület 3D nézeteinek megjelenítésére is használható, valamint különböző hatások, például megvilágítás, növényzet, matricák és emberek helyezhetők el a képen.

Közzététel az Autodesk Buzzsaw rendszerbe

Az igényalapú Autodesk Buzzsaw együttműködési projektkezelő megoldás közzétételi szolgáltatása lehetővé teszi a csapattagok számára az Autodesk Revit MEP fájlok zökkenőmentes feltöltését egy előzetesen e célra kialakított Buzzsaw projektoldalra. Az alapértelmezett sablon-hozzárendelésekkel tulajdonságok rendelhetők a nézetekhez, majd a projekt nyomtatása, illetve közzététele előtt a tulajdonságok visszaállíthatók az eredeti állapotra.

Csatolófelület külső adatbázisokhoz

Támogatható a más fejlesztőktől származó költségbecslő, tervkészítő, beszerző és létesítménykezelő eszközökkel folytatott kommunikáció, mivel az Autodesk Revit MEP modell adatai bármilyen ODBC-képes adatbázisba exportálhatók.

ACIS-szilárdtestek importálása/exportálása

A Revit-alapú termékek képesek az ACIS-szilárdtestek beolvasására és kiírására, így könnyedén átvihetők az adatok az Autodesk Revit MEP modellek és az egyéb AutoCAD-alapú építészeti és mérnöki alkalmazások között. A 3D szilárdtest-geometria importálható, illetve exportálható az AutoCAD Architecture és az AutoCAD MEP szoftverekbe.

Alkalmazásprogramozási felület

Az Autodesk Revit alkalmazásprogramozási felület gazdag programozási környezete elősegíti és kibővíti az Autodesk Revit funkcióit az építőipar minden területére.

hírlevél-feliratkozás

épjog