2020. janur 09.

Az erkélynél sem szakad meg a homlokzat hõszigetelõ burka

Az erkélynél sem szakad meg a homlokzat hõszigetelõ burka

A lakó- és középületek hõtechnikailag legkritikusabb pontjai az épület tömegébõl kilépõ vasbeton lemezszerkezetek (erkélyek, elõtetõk, árnyékolólemezek). A fõ problémát az okozza, hogy a homlokzat síkjában egy keskeny, épületbõl kilépõ keresztmetszethez óriási lehûlõ felület társul.

Itt épületfizikai szempontból kettõs hõhídhatással szembesülünk: egyfelõl geometriai hõhíd jön létre, másrészt szerkezeti hõhíd, hiszen a homlokzati hõszigetelés helyett a lemez vonalában betonacélokat is tartalmazó betonanyagú sáv van, ami nagyon rossz hõszigetelõ. E kettõs hatás hozza létre azt a nem kívánt hõáramot, amely az õsztõl tavaszig tartó idõszakban a külsõ-belsõ hõmérséklet-különbség és a magasabb beltéri páratartalom együttes hatására esetlegesen páralecsapódást és penészképzõdést okozhat.

Kétségtelen, hogy ezt a problémát meg kell oldani már a tervezési fázisban. Hazánkban két megoldás terjedt el: a körbeszigetelés (a lemez „becsomagolása”), illetve az épület tömegét elhagyó épületelemek hõtechnikai leválasztása. Szakmailag átgondolva a körbecsomagolt szerkezet csak félmegoldás a problémára. Az ellenérvek:

  • továbbra is fûtjük az erkély szerkezetét (ez a mai, energiatudatos trendeknek nem felel meg),
  • körülményes csomópontokat hozunk létre (szigetelõrétegek áttörése és hõhidak a korlát rögzítési pontjainál – pára és nedvesség jut a szerkezeti rétegek közé),
  • garanciális munkák, épületkárosodás,
  • szerkezeti magasság (szintproblémák a külsõbelsõ tér között),
  • körülményes kivitelezés.

Az erkélynél sem szakad meg a homlokzat hõszigetelõ burka Az erkélynél sem szakad meg a homlokzat hõszigetelõ burka

E problémák elkerülhetõk a másik népszerû megoldással: egy hõszigetelõ-teherhordó szerkezet (például Schöck Isokorb elem) beépítésével, ami elválasztja egymástól a külsõ-belsõ betonszerkezetet. Ezzel egy csapásra megszûnik a geometriai és a szerkezeti hõhíd is, mivel az épület külsõ hõszigetelõ burka a homlokzat vonalában folyamatosan tud haladni.

Az erkélynél sem szakad meg a homlokzat hõszigetelõ burka

Egyértelmûvé válik a döntés e megoldás elõnyeinek felsorolásával:

  • az épületbõl kilépõ szerkezet termikus leválasztása (egységes homlokzati hõszigetelõ burok),
  • egyszerû szerkezet kevés réteggel,
  • élõmunkaigény minimalizálása, építési idõ rövidülése,
  • filigrán, modern szerkezetek (akár látszóbeton) kialakíthatósága,
  • járulékos akusztikai elõnyök (a rugalmas kapcsolat miatt javul a lépéshang-szigetelés, úsztató réteg elhagyható).

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog