2021. mjus 26.

Energiahatékony felújítás korszerû anyagokkal

Energiahatékony felújítás korszerû anyagokkal

A jelentõs felújításon átesett és az új építésû házak rövidesen akkor kaphatnak csak használatbavételi engedélyt, ha energiaigényük teljesíti a „közel nulla” követelményszintet. Az új iránymutatások megkönnyítik mind a szakembergárda, mind a háztulajdonosok számára az anyagminõségek közötti válogatást. Amennyiben egy ház korszerû szigeteléssel van ellátva, az épület állagvédelmi romlásán és a penészesedés elkerülésén túlmenõen a fûtésszezonban számottevõen alacsonyabb költségekkel lehet majd számolni.

Az épületek átlagosnál is „zöldebbé” – azaz energiahatékonyabbá – tételéhez a tetõbe és válaszfalakba egyaránt a szálas Ursa BiOnic ásványgyapot szigetelõanyagok beépítése javasolt. Ezek a kiemelkedõ tûzbiztonság mellett nemcsak magas szigetelési teljesítményt nyújtanak – különösen hõhídmentesítõ zárt cellás polisztirollal kombinált megoldásokban –, de a várakozásokat felülmúlva javítják a beltéri levegõ minõségét is. Az optimális végeredmény érdekében elengedhetetlen nemcsak a komplett tetõszerkezeti rétegrend gondos megtervezése és kivitelezése, valamint a hõszigetelõ – és egyben hangelnyelõ – ásványgyapot gondos kiválasztása, hanem különös gondot kell fordítani a jó minõségû, speciális tetõfóliák alkalmazására is. Az épület fûtési költségeinek minimalizálása érdekében ajánlatos a 0,032–0,035 W/mK hõvezetõ képességû anyagok felé orientálódni, de természetesen kiváló hatásfok érhetõ el az ennél valamivel magasabb deklarált lambdájú ásványgyapotokkal is – amennyiben azokat megfelelõ vastagságban építik be.

 

Energiahatékony felújítás korszerû anyagokkal

 

Egy lakályos padlástér (azaz beépített tetõtér) kialakításánál elsõként azt kell eldönteni, vajon szükséges-e az épületen térdfalmagasítás. A padlástérbõl kialakítani kívánt lakótér akkor lesz igazán komfortos, ha belmagassága „nem nyomja agyon a lakót”. Ez nyilvánvalóan pluszköltség mind építõanyagban, mind munkadíjban, ráadásul az építés idejét is meghosszabbítja, de nagyságrendekkel növeli a használati kényelmet. A ráfordítás kissé csökkenthetõ azzal, ha az eredeti szarufák kerülnek vissza a tetõbe, de ekkor is feltétlenül szükséges a faanyagok statikai állagvizsgálata. Faipari szakember tud megnyugtató választ adni a szerkezetet esetleg károsító farontó (gomba, penész) állapotokról, melyek indokolhatják a szarufák cseréjét. Jellemzõ egyébként, hogy amikor a kényelmes lakótér-belmagasság elérése érdekében a háztulajdonos a térdfalak magasítása mellett dönt, az esetek döntõ többségében a szarufák cseréje is megtörténik, még akkor is, ha a szarufák állapota nem feltétlenül indokolta volna.

Akár épül új tetõszerkezet, akár nem, a szarufákra felül elõször az Ursa Seco 0,02 külsõ páraáteresztõ tetõfóliát kell elhelyezni, az átlapolásoknál a gyárilag felhordott ragasztósávval kialakítva a szélzárást. A szerkezetet kívülrõl cserépfedés zárja le, közte és a fólia között minimum 5 cm magas átszellõztetett légrés beiktatásával. Belülrõl a minimum 15 cm tartómagasságú szarufaközökbe kell beszabni a lehetõség szerint minél alacsonyabb deklarált lambdájú Ursa ásványgyapot szálas szigetelõpaplant, mely szarufák közé való tökéletes befeszülését 1,5-3 cm ráhagyással kell biztosítani, és ügyelni kell a szigetelõanyag toldásainak szoros egymáshoz illesztésére is. Z alakú, rozsdamentes huzalozással csak a 0,037 vagy nagyobb hõvezetési tényezõjû terméket kell ellátni, mert a többi termék „öntartó”. Az elkészült szigetelõanyag-rétegre – konkrétan a szarufák alá, vízszintes fa vagy fém tartóvázak közé – javasolt még egy réteg hõszigetelést elhelyezni, minimum 10-15 cm vastagságban. A rétegrendet belül a vázszerkezetre felületfolytonosan és légtömören rögzített Ursa Seco Pro 100 belsõ téri pára- és légzáró fólia fedi, amelyet az áttöréseknél Ursa Seco Pro KA öntapadó ragasztószalaggal kell körbegallérozni.

Az energiahatékony Ursa tetõszigetelõ rendszerrel történõ felújítás után a hõátbocsátási tényezõ értéke gond nélkül megfelel az U=0,17 W/m2K értéknek, amely az építõipari szabályozásban jelenleg meghatározott minimumkövetelmény.

hrlevl-feliratkozs

épjog