2019. augusztus 21.

Résfalra is XPS hõszigetelés

Résfalra is XPS hõszigetelés

Az OMRRK négy szint mélységû pincetömbje és a benne raktározott értékes mûtárgyak védelme kiemelkedõ minõségû és biztonságú, porszáraz szerkezet tervezését követelte meg. Az építési terület talajvízviszonyai miatt a munkagödör megtámasztását, illetve víztelenítését csak vízzáró monolit vasbeton résfallal lehetett megoldani. A tervezett fokozott biztonságú szigetelési rendszer a legnagyobb teljesítményû lemezes szigeteléseket, a vízzáró tömegszigeteléseket, a bevonatszigeteléseket és a szivárgó rendszereket egyesítve valósult meg.

Az építési terület talajviszonyai miatt a munkagödör víztelenítése vízzáró monolit vasbeton résfallal készült. A résfal kizárja a talajvizet, a rajta átjutó csurgalékvizet a felületén kialakított felületszivárgó és vízszintesen a paplanszivárgó vízgyûjtõ aknákba vezeti, ahonnan szivattyúk emelik át a csatornarendszerbe.

A résfalas munkatér lehatárolása miatt a résfalról befüggeszthetõ, a bélésfalak külsõ oldalán a betonnal együttdolgozó lemezes szigetelés készült, ami garantálja a rendszer porszárazságát. A visszatapadó szigetelések közvetlenül a „zsaluzatra”, ez esetben 10 cm vastag Ravatherm XPS hõszigetelésre kerültek. A mélyépítés során fellépõ mechanikai igénybevételek olyan jelentõsek voltak, hogy a résfalra helyezett felületszivárgót ki kellett betonozni, egy köztes szigeteléstartó falat létrehozva. Az extrudált polisztirol hab táblákat erre a felületre rögzítették, majd elé függesztették a visszatapadó, lemezes szigetelést.

A résfal által közvetített jelentõs földnyomás miatt a statikai terveken jelölt helyeken a terheket csak extra nagy nyomószilárdságú Ravatherm XPS extrudált polisztirol habbal lehetett közvetíteni. Az 500–700 KPa nyomószilárdságú Ravatherm XPS termékek tartós terhelés esetén 180–250 kPa feszültségre vehetõk igénybe. Ez megfelel körülbelül 18–25 tonnás négyzetméterenkénti földnyomásnak, ami általában (talajszerkezettõl, víznyomástól függõen) 5–10 méteres mélységben tapasztalható. Az épület nem terhel rá a résfalra, így a hõszigetelés a pinceszint hõvédelmén kívül a résfal és a bélésfal közötti csúsztatórétegként is funkcionál.

Résfalra is XPS hõszigetelés

Az épület pinceszintjeinek határoló szerkezetei, a lemezalap és a bélésfalak vízzáró monolit vasbeton szerkezetként készültek, duzzadó bevonattal ellátott vízzáró munkahézag lemezek alkalmazásával. Az alaplemez által közvetített terhek és a résfal által közvetített földnyomás miatt a bélésfal külsõ oldalán az alaplemez magasságában szintén csak extra nagy nyomószilárdságú extrudált polisztirol habot lehetett beépíteni.

Az alaplemez belsõ felületén a hátoldali nedvesedésre is méretezett cementbázisú bevonatszigetelés készült, mely képes felvenni akár a ráható talajvíznyomást is. A pinceszinten kialakítandó helyiségek porszárazsági igénye miatt a cementbázisú bevonatszigetelésre bitumenbázisú bevonatszigetelés helyeztek.

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog