2015. február 17.

Vasbeton szerkezetek példatár az Eurocode előírásai alapján

Vasbeton szerkezetek példatár az Eurocode előírásai alapján

A dr. Draskóczy András egyetemi adjunktus által összeállított példatár az Eurocode előírásaival ismerkedő gyakorló mérnökök részére is hasznos segítőtárs lehet, nem csak az egyetemi hallgatók felkészülését hivatott szolgálni. A feladatmegoldásokhoz fűzött megjegyzések a könnyebb megértést, az adott témában való elmélyülést szolgálják. 

Megfelelő tudásszint elérése után javasolt a feladatok önálló megoldása, majd annak ellenőrzése. Az első három fejezet végén található gyakorló feladatok és kérdések is ezt a célt szolgálják.

A Vasbeton szerkezetek példatár fejezetei:

  • gerendák;
  • lemezek;
  • oszlopok, falak;
  • különböző vasbeton szerkezetek és részletek;
  • használhatósági határállapotok ellenőrzése;
  • közelítő méretmeghatározás;
  • gyakorló feladatok megoldása;
  • tervfeladatok;
  • gyakorló évközi zárthelyik;
  • gyakorló vizsgafeladatok.

A példatár első három fejezetébe foglalt feladatok többségét a BME Építészmérnöki Karon folyó képzés Vasbeton szerkezetek I. tárgya keretében a hallgatók gyakorlati oktatásához fejlesztették ki a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. A 4. fejezetben olyan feladatok találhatók, amelyek – idő hiányában – nem kerültek be az oktatási törzsanyagba, de a gyakorló tervezőmunkához segítséget nyújthatnak. Az 5. fejezet a magasépítésben leggyakrabban alkalmazott vasbeton szerkezeti elemek használhatósági határállapotokra – alakváltozás- és repedéskorlátozásra – való közelítő és pontosabb ellenőrzését mutatja be. A fejezet anyaga a Vasbeton szerkezetek II. tárgy gyakorlati oktatását is segíti. A 6. fejezet a leglényegesebb vasbeton szerkezeti elemek gazdaságos méretmeghatározására mutat be módszereket. Ezek a feladatok a tervezési tárgyak keretében – és a gyakorlati tervezőmunkában is – hasznosan alkalmazhatók.

A példatár folyamatosan tartalmaz – a megfelelő fejezet, illetve alfejezet számának megadásával – hivatkozásokat a Tanszék munkatársai által készített „Vasbeton szerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján” (3. kiadás, 2011., Artifex Kiadó Kft.) [1] című kiadványra, mint Vasbeton Segédletre (VS.), amelynek használatára a feladatok megoldása épül. A példatár korlátozottan önálló használata érdekében ugyanakkor egyik függelékeként – a szerzők és a kiadó hozzájárulásával – összefoglaltuk a Segédlet leggyakrabban használt táblázatait (amelyekre szintén fejezetszámmal hivatkozunk), a legfontosabb értelmező szövegrésszel együtt.

dr. Draskóczy András

 

A kiadvány SZEMÉLYES ÁTVÉTEL esetén 2310 forintba,

postázással 3045 forintba kerül.

A példatárat elektronikusan  ITT LEHET MEGRENDELNI.

Faxon elküldhető megrendelőlap letölthető innen >>

Személyes átvétel:

helye: 1119 Budapest, Bikszádi utca 25. I. emelet, Artifex Kiadó

ideje: telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: +36-1-783-17-11

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog