2009. október 17.

Emeletközi födémek lépéshang-szigetelése

Emeletközi födémek lépéshang-szigetelése

Szabvány, rendelet, javaslat; EU irányelvek, hazai szabályozás: mely esetben melyiket kell elővenni? A hatályos szabványokat – külön megállapodások hiányában – mindig be kell tartani, de hogy mikor, melyiket kell alkalmazni, az nem mindig egyértelmű.

Ilyen esettel találkozunk például az emeletközi födémek lépéshang-szigetelésénél. Az expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezekre vonatkozó műszaki előírásokat az MSZ EN 13163 tartalmazza. Ebben – a korábbi hazai szabványtól eltérően – tárgyalják a lépéshang-szigetelő lemezek tulajdonságait is. A szabvány – összenyomódási értékük és az esztrich hasznos terhe alapján – négy kategóriába sorolja a termékeket. A legkisebb hasznos teher (kisebb, mint 2 kPa) alatti EPS lépéshang-szigetelő lemezek legfeljebb 5 mm-t nyomódhatnak össze (CP 5 fokozat), míg a legnagyobb hasznos tehernek (5 kPa alatt) kitehető CP 2 kategória csak 2 mm összenyomódást engedélyez. Az ezeknek megfelelő termékek az Európai Unión belül külön megállapodások nélkül szabadon gyárthatók és forgalmazhatók.

A termékszabvány mellett viszont létezik egy hazai (nem EU) szabvány az EPS termékek alkalmazásáról, MSZ 7573 szám alatt. Azért született erről nemzeti szabvány, mert a hő-, illetve hangszigetelő termékek alkalmazását – a jelentősen eltérő építési szokások és klimatikus viszonyok miatt – nem kívánja egységesíteni az Unió. A hazai alkalmazási szabvány a termékszabvánnyal egyidőben, az EU-n belül elsőként jelent meg; ezzel példát és mintát adtunk a többi tagállamnak. Ma már több országban létezik ilyen rendelkezés, de mivel nem kötelező, nem minden ország alkotta ezt meg.

A hazai alkalmazási szabvány háromféle termék beépíthetőségéről rendelkezik: normál terhelésű padlók esetén a CP 5, fokozott terhelés esetén a CP 3, nagy terhelés esetén a CP 2 típusú lépéshang-szigetelő EPS lemezek beépítését engedélyezi. E mellett viszont az akusztikai tulajdonságokat is megszabja: normál és fokozott terhelésnél a dinamikai merevség legfeljebb 30, nagy terhelésnél legfeljebb 50 MN/m3 lehet.

A dinamikai merevség a lépéshang-szigetelő lemezek minőségét jellemzi. Mivel ez a tulajdonság nem csak az anyagot jellemzi, de függ a termék vastagságától is, mindig adott vastagságú anyagra kell megadni. Így például a 20 mm vastag AT-L2 lemez dinamikai merevsége 20 MN/m3, addig a 45 mm vastag lemezé csak 10. Látható, hogy a nagyobb terheléseknél enyhébb a szabvány. Ennek oka, hogy a fokozott terhelésnek kitett lépéshang-szigetelő anyagok kevésbé rugalmasak, vagyis nem képesek annyira elnyelni a kopogóhangokat, mint a kis terhelésnek kitehető változat. A nagy terhelésnek kitehető lépéshang-szigetelő termékek dinamikai merevségi értékei szükségszerűen magasabbak (rosszabbak). A kisebb tehernek kitett anyagokra viszont ez nem vonatkozik. Éppen ezért azok a CP 5 kategóriájú lépéshang-szigetelő lemezek, melyek dinamikai merevsége meghaladja a 30 MN/m3-t, a hatályos szabvány szerint nem építhetők be.

hírlevél-feliratkozás

épjog