2019. szeptember 30.

Hõ- és füstelvezetés napi szellõztetéssel – költséghatékonyan

Hõ- és füstelvezetés napi szellõztetéssel – költséghatékonyan

A megelõzõ tûzvédelem (ennek részeként a hõ- és füstelvezetés) rendkívül fontos a biztonság érdekében – ennek ellenére a beruházók többsége szükséges rossznak, árdrágító tényezõnek tartja e rendszerek beépítését.

Számukra inkább az a meghatározó, hogy az épület napi használata során minél költséghatékonyabb rendszereket üzemeltessenek. Viszont a legjobb berendezések sem érnek sokat, amennyiben a mûködtetésük, illetve a használatuk nem felel meg a megbízó, üzemeltetõ igényeinek. Éppen ezért fektet a Colt kiemelt hangsúlyt az általa forgalmazott, különbözõ célokat szolgáló (hõ- és füstelvezetõ, szellõztetõ, hûtõ-fûtõ, árnyékolástechnikai) rendszereinek a megbízó költséghatékonysági elvárásait kiszolgáló vezérlési megoldások kidolgozására. E berendezések kifejlesztésénél az elsõdleges funkciók utáni legfontosabb szempont a lehetõ legalacsonyabb költségszinten történõ üzemeltethetõség volt. (Az életvédelmi eszközök esetén ezen túl természetesen nagyon fontos a vonatkozó szabványok, elõírások maradéktalan betartása.)

Példaként vegyünk egy pneumatikus hõ-, illetve füstelvezetõ és egyben a napi szellõztetésrõl gondoskodó rendszert. Általánosságban elmondható, hogy egy RWA rendszer átadása után az üzemeltetõ a vártnál magasabb karbantartási költségekkel szembesül, nem beszélve a rendszer szavatos alkatrészeinek cseréje miatt keletkezõ kiadásokról (cserélendõ CO2 palackok, Druckgasgenerator stb.).

A Colt olyan megoldásokat kínál, melyeknél az elsõdleges funkció (hõ- és füstelvezetés) mellett teljesül a napi szellõztetési funkció is. Ezek jellemzõen olyan helyekre ajánlott eszközök, ahol nagy belsõ hõterheléssel járó technológia van. Ilyen helyeken az egyszárnyú, tradicionális füstelvezetõ kupolák szellõztetõ képessége nem elegendõ, hatékonyságot csak zsalus szellõzõk vagy kétszárnyú kupolák garantálnak.

Hõ- és füstelvezetés napi szellõztetéssel – költséghatékonyan Hõ- és füstelvezetés napi szellõztetéssel – költséghatékonyan
ECO zsalus szellõzõberendezés

A Colt pneumatikus szellõztetõ vezérlõszekrény elsõdleges funkciója – a szellõztetés – mellett ellátja a hõ- és füstelvezetési funkciókat is. Természetesen a nyitó forrásnak – legyen az CO2 palackkal ellátott vésznyitó kazetta

Hõ- és füstelvezetés napi szellõztetéssel – költséghatékonyan

 

vagy sûrített levegõs légtartály – minden esetben kívülrõl kell érkeznie.

Hõ- és füstelvezetés napi szellõztetéssel – költséghatékonyan

Légtartályos megoldásnál a tartályok úgy vannak méretezve, hogy a telepített rendszer sûrített levegõ igénye hatszorosan fedezett (háromszori nyitást, háromszori zárást feltételezve). Ebben az esetben nincsenek cserélendõ alkatrészek, hiszen a légtartályok a központi sûrített levegõs hálózatról kapják a levegõt, ugyanakkor rendelkeznek visszacsapó szeleppel, így a gyári sûrített levegõs hálózat teljes leállása esetén is tartják a szükséges nyomást és légmennyiséget.

Tehát egy sok füstszakaszos rendszernél jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el alkalmazásukkal, nem beszélve arról, hogy a rendszer minden idõpillanatban üzemkész hõ- és füstelvezetésre – akár nyitva van egy esetleges vétlen vagy valós kioldást követõen, akár zárt állapotban, amikor a kioldásra szolgáló légtartályok automatikusan feltöltõdnek a gyári sûrített levegõs hálózatról. És nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy egy vétlen vagy valós kioldás után nem kell felmenni a tetõre és kézzel bezárni a kinyílt szellõztetõket, hanem a vezérlõközpontban kell csak megnyomni a megfelelõ gombot, és máris záródnak a HFR-re aktivált berendezések.

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog