2019. szeptember 02.

Négy különösen szép szívvápa készült

Négy különösen szép szívvápa készült

A műemléki védelem alatt álló somogysárdi régi Betyár Csárda tetőszerkezete (és falszerkezete) olyan mértékben károsodott, hogy új vasbeton koszorút és fedélszéket kellett készíteni. A héjalás hódfarkú cserép; a nyeregtetősíkok összemetsződését rendkívül igényesen oldották meg.

 

Pályázati források felhasználásával újulhatott meg a jelentősen leromlott állapotú Betyár Csárda Somogysárdon, aminek új tetőszerkezetéért kategóriadíjat kapott a kivitelető az ÉMSZ Év Tetője pályázatán. A Somogysárd főútvonala mentén fekvő, nagyjából 270 éves épület korábban kocsmaként, később csárdaként üzemelt. A műemléki védelem alatt álló épületet többször bővítették, átalakították. A kezdetben T-alaprajzú épületet egy új szárnnyal bővítették a déli homlokzat vonalában. A 2010-es évekre jelentősen leromlott az épület műszaki állapota, így az lakhatatanná, használhatatlanná vált. Ezen segített, hogy az elmúlt években sikerült támogatást nyerni a felújításra. A kivitelezést funkcióváltással is összekötötték: a vendéglátás helyett az elsődleges cél az volt, hogy közösségi- és kiállítóteret hozzanak létre a helyi önkormányzat tulajdonában álló épületben.

Tekintettel arra, hogy pályázati pénzből valósult meg a felújítás, kiviteli terveken alapuló közbeszerzést kellett kiírni a kivitelezők kiválasztásához. A „Volt Betyár Csárda műemléképület felújítása és energetikai korszerűsítése" megnevezésű tender alapját képző kiviteli terveket a B Line Építésziroda Kft. készítette. A pince felmérésekor nehézséget okozott, hogy annak egy részében 40-50 cm magasan állt a talajvíz. Az épületet statikai szempontból is megvizsgálták, mivel a megmaradóként tervezett falakon repedéseket, a pór födémszerkezet látható gerendáinál pedig a megengedettnél nagyobb lehajlásokat figyeltek meg. A tartószerkezeti szakvélemény emiatt a födém elbontását és új vasbeton koszorú megépítését írta elő.

 

 Négy különösen szép szívvápa készült    Négy különösen szép szívvápa készült    Négy különösen szép szívvápa készült

 

Az épület tetőszerkezetét a többi épületszerkezeti résztől elkülönítve, a beltéri munkavégzés előtt építették meg. Ennek megvolt az az előnye, hogy így nem akadályozták egymást a különböző szakipari munkák. A munkát két ütemben hajtották végre: a régi tetőzetet 2017. november-december folyamán bontották el, majd következő év április-május hónapjaiban fejeződött be az új szerkezet építése.

Az épület tagolt kialakítása a tetőszerkezet összetettségén is meglátszott. A fő épülettömeg a födémtől függetlenül épített, két állószékes kötőgerendás fedélszékkel, illetve mestergerendával egybeépített feszítőműves keretállásos fedélszékkel, míg a fióktetők torokgerendás, illetve üres fedélszerkezettel épültek – olvasható a felújítás műszaki leírásában.

A tetőszerkezetet Katona László faépítész készítette. A kiviteli tervek kiterjedtek a már többször javított, átépített, mégis rossz állapotú tetőszerkezetre is, ugyanakkor kellő teret hagytak a kivitelezőnek arra, hogy egyedi megoldásokat is alkalmazhasson az építés során – mondta el lapunknak nyilatkozva Katona László. A tető állapota indokolta, hogy a teljes tetőszerkezetet le kellett bontani. A helyreállítással kapcsolatban műemlékvédelmi előírás volt, hogy ugyanolyan felépítésű tetőt kell visszaépíteni az épületre. Ennek köszönhető, hogy a megépült faszerkezetben hagyományos kötéseket alkalmaztak, és több mint háromszáz darab faszeg épült be.

 

Négy különösen szép szívvápa készült

 

Tekintettel arra, hogy a tetőtér hasznosítása egyelőre nincs napirenden, a födém kapott csak hőszigetelést, más szerkezeti elemet a tetőtérben nem kellett szigetelni. A munka külön érdekessége volt, hogy több mint 11 méter épületszélességet kellett áthidalni olyan gerendákkal, amelyek csak a 2 szélső főfalra támaszkodnak fel. A kivitelező ezért statikai számításokkal határozta meg a beépítendő faanyag szükséges keresztmetszetét. Ezen számítások alapján döntött a tervezettnél nagyobb keresztmetszetű, 16x60-as ragasztott gerendák alkalmazása mellett. A ragasztott fa gerendák nedvességtartalma kisebb a hagyományos gerendáknál, vetemedésre kevésbé hajlamosak, teherbírásuk pedig igen nagy, ami egy ekkora tartószerkezet esetén kritikus fontosságú. Az elkészült faszerkezetre – megfelelve a műemlékvédelmi előírásnak – hódfarkú cserép fedést kellett elhelyezni. A kivitelező a Creaton rézbarna hódfarkú cserepét választotta, amely szép egységet alkot az elkészült épület többi elemével.

Az Év Tetője pályázat zsűrije kiemeli: a kivitelező a „két nyeregtető összemetsződésénél kialakuló 4 darab vápát gyönyörűen elkészített szívvápaként fedte. Ki kell emelni, hogy a vápák látványához nagyban hozzájárulnak a jobbos és balos alávezető cserepek, melyekkel a fedés íves átvezetése a lehető legszebb. Dicséretet érdemel az is, hogy a pályázó következetesen használta a fedési rendszer feles, háromnegyedes és ötnegyedes elemeit. Hófogó rácson kívül teljes felületű hófogás is készült. Szemet gyönyörködtető, szép munkát végzett a pályázó."

Czitrovszky Balázs

 


 

A tető kivitelezője:
Katona László
Telefon: +36 30 9477 672
Email: faepiteszet1[kukac]gmail.com
(X) 

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog