2018. március 27.

A visszaszámlálás megkezdõdött! Finisben a környezetvédelmi beruházás

A visszaszámlálás megkezdõdött! Finisben a környezetvédelmi beruházás

Az elérhetõ legmodernebb technológiával indul újra hamarosan a Váci Cementgyár, a munkálatok lassan a végéhez közelednek. A jelenlegi és a még hátralévõ feladatokról, valamint az elért eredményekrõl, speciális technológiákról a projekt felelõse, Szilágyi Zsolt a Duna-Dráva Cement Kft. termelésvezetõje számolt be.

- Az utolsó helyzetjelentés a modernizáció eseményeirõl 2017 júniusában volt. Mi történt azóta, milyen munkafolyamatok valósultak meg?

- Az elmúlt év második félévének egyik legnagyobb elõrelépése a kalcinátor torony acélszerkezetének elkészülte volt, amelybe összesen 500 tonna acélt építettünk be. Õsszel elkezdõdött a bypass rendszer kiépítése, majd karácsony elõtt megtörtént a kalcinátor csõszakasz felsõ részének telepítése a torony tetején.

- Mi volt a legfontosabb feladat a tavaly június óta eltelt idõben?

- Minden projekt kivitelezése során kiemelten fontos a jó elõkészítés és az egymásra épülõ feladatok idõtervi elhelyezése, amely különösen igaz a több éven át tartó folyamatokra. Az esetleges késések veszélyeztethetik a végsõ határidõt is. Ebben az évközi idõszakban fontos volt, hogy a klinker termelés biztosítása mellett elkészüljön az alapozás, az új bypass siló és az új kalcinátort tartó acélszerkezet. Ezek megvalósításával elõkészítettük a kivitelezés folytatását a kemenceállás alatti idõszakra.

A visszaszámlálás megkezdõdött! Finisben a környezetvédelmi beruházás

- Voltak-e kihívást jelentõ feladatok, esetleg speciális megoldások ebben az idõszakban? Ha igen, ezeket hogyan oldották meg?

- A bypass siló építésekor 10 napon át éjjel-nappal folyamatosan ment a betonozás, hogy minden a megfelelõ ütemben valósuljon meg. Az új acélszerkezet építése is kihívást jelentett, hiszen a már meglévõ és üzemelõ, forró kemence körül és felett kellett végezni a munkálatokat. A saját kollégáink a klinkertermelést biztosították, a kivitelezésen dolgozók pedig a projekt elõrehaladásán fáradoztak. A legintenzívebb idõszakban 220 fõ dolgozott egyszerre, hogy minden feladat idõben elkészüljön, és a munkavédelmi biztonság megléte érdekében napi szemléket is beiktattunk.

Emellett voltak munkanapok, amelyeket a szélsõséges idõjárás is megnehezített. A modernizáció legmelegebb napján 37°C-ot mértünk, míg a leghidegebb érték -22°C körüli volt. Legyen szó hidegrõl vagy melegrõl, a dolgozókat mindkét idõjárási helyzet megviseli, éppen ezért fokozottan ügyeltünk arra, hogy a megfelelõ egészségügyi állapotban tudják teljesíteni feladataikat.

A visszaszámlálás megkezdõdött! Finisben a környezetvédelmi beruházás

- Jelenleg milyen fázisban van a modernizáció?

- 2018. január 2-án megkezdõdött a beruházás záró, utolsó három hónapos – egyben legtöbb feladatot tartalmazó – idõszaka. Ezalatt a jelenlegi kemence – és filter technológia elbontása és a helyükre kerülõ új technológia beépítése kezdõdött el. A bontásokkal párhuzamosan a beérkezett gépelemek elõszerelésén dolgoztak a kivitelezõk.

Jelenleg a beruházás hajrájában vagyunk, amikor az utolsó gépelemek is a helyükre kerülnek. Folyamatosan halad a tûzálló anyag beépítése a kalcinátorba, a berendezések villamos kábelezése, bekötése, valamint a folyamatirányító programok telepítése, ellenõrzése.

A visszaszámlálás megkezdõdött! Finisben a környezetvédelmi beruházás

Emellett ebben az idõszakban valósul meg a modernizáció fõ célja. Az eddig használt elektrofiltert korszerû, zsákos filterre cseréljük. A filter felel a kemencevonal portalanításáért. Az új szûrõrendszer elõnye, hogy még üzemzavar vagy áramkimaradás esetén sem engedi, hogy kiporzás történjen. Ezáltal tovább minimalizáljuk az eddig is alacsony szintû porkibocsátásunkat. Beremendi Gyárunkban már közel egy évtizede ezt a technológiát alkalmazzuk, és reményeink szerint Vácott is hasonló módon tudunk majd hozzájárulni a környezet védelméhez a modernizáció által.

hírlevél-feliratkozás

Ă©pjog