2022. január 04.

Hidak és parkolótetők szigetelése

Hidak és parkolótetők szigetelése

Az építmények között különleges helyet foglalnak el a hidak és a parkolótetők. A két építménytípus között sok azonosság és sok különbözőség van. Hasonlóság, hogy mindkettő olyan építmény, ahol megjelenik a gépjárműforgalom és mindkét építmény erősen kitett az időjárásnak. Az egyik fontos különbség pedig az, hogy a parkolótetők jellemzően magánberuházásban készülnek, míg a hidak, különösen a közúti forgalom hídjai, közösségi beruházásban valósulnak meg.

A közösségi beruházásokra vonatkozó követelményeket, tervezési és kivitelezési előírásokat az e-ÚT dokumentumok tartalmazzák. Ezen előírások között van kimondottan a közúti hidak szigetelésére vonatkozó előírás, amit a szigetelőanyag gyártójának be kell tartania. Mivel a szigetelés teljes rendszert képez, a szigetelőanyag gyártójának megfelelő engedélyekkel is rendelkeznie kell. Ezek az engedélyek igazolják, hogy a szakszerűen elkészített szigetelési rendszer tartósan jól viselkedik, a vonatkozó követelményeknek megfelel.

Hidak és parkolótetők szigetelése Hidak és parkolótetők szigetelése

A Büsscher & Hofmann rendelkezik a KTI által kiadott rendszerengedéllyel, mind az egyrétegű, mind a kétrétegű hídszigetelésére vonatkozóan. Az egyrétegű szigetelés engedélyszáma NMÉ 29/23/2+/2018, míg a kétrétegűé NMÉ30/23/2+/2018. Természetesen ehhez kapcsolódóan a Büsscher & Hoffmann rendelkezik megfelelő CPR dokumentumokkal is, amelyek az üzemi gyártásellenőrzést tanúsítják.

E dokumentumok nélkül a tervező jogszerűen nem tervezheti be az anyagokat, a kivitelező jogszerűen nem építhet. Fontos, hogy az engedélyekben foglaltaknak megfelelően kell mind a tervezőnek, mind a kivitelezőnek eljárni, az abban rögzítettektől jogszerűen eltérni nem lehet. Ezek kemény feltételek, de csak így biztosítható – a jó kivitelezés mellett – az elkészült szigetelés garantált jósága, minősége. Fontos azért is betartani, mert egy közúti hidat nem lehet néhány éven belül újra lezárni, ismét szigetelni. A példák sokasága említhető a Büsscher & Hoffmann termékeivel készült közúti hidakra. A legtöbbje az egyszerű autós szemében „csak” egy híd – bele sem gondolunk abba, hogy mennyi munka van mögötte.

A képeken a pécsi Árpád-híd felújítása látható; ez a híd a belvárosból indulva vezet át a vasút felett és viszi az autóst a kertváros felé. A felújítás során biztosítani kellett a részleges forgalmat, valamint a biztonságos munkavégzést a vasút felett. A híd felülete körülbelül 6500 m2. Felújították a hídon lévő teljes rétegrendet a teherhordó szerkezetig, a vasbeton tartószerkezetet, a dilatációkat és a csapadékvíz-elvezető rendszert, valamint a védőkorlátokat és a felépítmény egyéb berendezéseit. A hídszigetelés a kétrétegű rendszer felhasználásával készült. Büsscherit BVE 25 bitumenes emulzióval alapoztak, ennek száradása után a teljes felületre Baruplan KV E 45 B (H) elasztomerbitumenes lemezt hegesztettek. A poliészterfátyol hordozó biztosítja, hogy a lemez kövesse a híd szerkezeteinek apróbb mozgásait, az elasztomerbitumen adja a jó tapadást a fogadószerkezethez. Az első rétegre – szintén teljes felületű lángolvasztással – Baruplast KV PL 4 B (H) plasztomerbitumenes lemezt helyeztek, amely hőtűrő tulajdonságával lehetővé teszi a forró aszfalt fogadását. A szigetelés elkészülte után tapadási vizsgálatra került sor, aminek eredménye igazolta a jó anyagválasztást, illetve a megfelelő kivitelezést.

A parkolótetők vízszigetelése is hasonló elven készül, és itt is figyelembe kell venni az e-ÚT vonatkozó előírásait.

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog