2022. január 04.

Hidak és parkolótetők szigetelése

Hidak és parkolótetők szigetelése

Az építmények között különleges helyet foglalnak el a hidak és a parkolótetők. A két építménytípus között sok azonosság és sok különbözőség van. Hasonlóság, hogy mindkettő olyan építmény, ahol megjelenik a gépjárműforgalom és mindkét építmény erősen kitett az időjárásnak. Az egyik fontos különbség pedig az, hogy a parkolótetők jellemzően magánberuházásban készülnek, míg a hidak, különösen a közúti forgalom hídjai, közösségi beruházásban valósulnak meg.

A közösségi beruházásokra vonatkozó követelményeket, tervezési és kivitelezési előírásokat az e-ÚT dokumentumok tartalmazzák. Ezen előírások között van kimondottan a közúti hidak szigetelésére vonatkozó előírás, amit a szigetelőanyag gyártójának be kell tartania. Mivel a szigetelés teljes rendszert képez, a szigetelőanyag gyártójának megfelelő engedélyekkel is rendelkeznie kell. Ezek az engedélyek igazolják, hogy a szakszerűen elkészített szigetelési rendszer tartósan jól viselkedik, a vonatkozó követelményeknek megfelel.

Hidak és parkolótetők szigetelése Hidak és parkolótetők szigetelése

A Büsscher & Hofmann rendelkezik a KTI által kiadott rendszerengedéllyel, mind az egyrétegű, mind a kétrétegű hídszigetelésére vonatkozóan. Az egyrétegű szigetelés engedélyszáma NMÉ 29/23/2+/2018, míg a kétrétegűé NMÉ30/23/2+/2018. Természetesen ehhez kapcsolódóan a Büsscher & Hoffmann rendelkezik megfelelő CPR dokumentumokkal is, amelyek az üzemi gyártásellenőrzést tanúsítják.

E dokumentumok nélkül a tervező jogszerűen nem tervezheti be az anyagokat, a kivitelező jogszerűen nem építhet. Fontos, hogy az engedélyekben foglaltaknak megfelelően kell mind a tervezőnek, mind a kivitelezőnek eljárni, az abban rögzítettektől jogszerűen eltérni nem lehet. Ezek kemény feltételek, de csak így biztosítható – a jó kivitelezés mellett – az elkészült szigetelés garantált jósága, minősége. Fontos azért is betartani, mert egy közúti hidat nem lehet néhány éven belül újra lezárni, ismét szigetelni. A példák sokasága említhető a Büsscher & Hoffmann termékeivel készült közúti hidakra. A legtöbbje az egyszerű autós szemében „csak” egy híd – bele sem gondolunk abba, hogy mennyi munka van mögötte.

A képeken a pécsi Árpád-híd felújítása látható; ez a híd a belvárosból indulva vezet át a vasút felett és viszi az autóst a kertváros felé. A felújítás során biztosítani kellett a részleges forgalmat, valamint a biztonságos munkavégzést a vasút felett. A híd felülete körülbelül 6500 m2. Felújították a hídon lévő teljes rétegrendet a teherhordó szerkezetig, a vasbeton tartószerkezetet, a dilatációkat és a csapadékvíz-elvezető rendszert, valamint a védőkorlátokat és a felépítmény egyéb berendezéseit. A hídszigetelés a kétrétegű rendszer felhasználásával készült. Büsscherit BVE 25 bitumenes emulzióval alapoztak, ennek száradása után a teljes felületre Baruplan KV E 45 B (H) elasztomerbitumenes lemezt hegesztettek. A poliészterfátyol hordozó biztosítja, hogy a lemez kövesse a híd szerkezeteinek apróbb mozgásait, az elasztomerbitumen adja a jó tapadást a fogadószerkezethez. Az első rétegre – szintén teljes felületű lángolvasztással – Baruplast KV PL 4 B (H) plasztomerbitumenes lemezt helyeztek, amely hőtűrő tulajdonságával lehetővé teszi a forró aszfalt fogadását. A szigetelés elkészülte után tapadási vizsgálatra került sor, aminek eredménye igazolta a jó anyagválasztást, illetve a megfelelő kivitelezést.

A parkolótetők vízszigetelése is hasonló elven készül, és itt is figyelembe kell venni az e-ÚT vonatkozó előírásait.

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Becsöngettek! 2023. szeptemberével számos közbeszerzési előírás módosult (1. rész)

2023 szeptemberétől emelkedtek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságok összegei (2. rész)

Hová kell befizetni az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságot?

2023. szeptember 21-étől csak e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatók be az elektronikus, közigazgatási keresetek

2023 szeptemberétől emelkedtek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságok összegei (1. rész)

épjog