2021. szeptember 13.

Lapostetõk állagellenõrzése elasztomerbitumenes lemezzel

Lapostetõk állagellenõrzése elasztomerbitumenes lemezzel

A lapostetõk folyamatos felügyeletével, karbantartásával, esetleges javításával megelõzhetõ a szigetelés sérülésébõl adódó olyan káresemények sora, ami az épület használhatóságát, illetve az épületben található értékek károsodását okozhatja. A folyamatos ellenõrzés egy lehetséges megoldását dolgozta ki a Büsscher & Hoffmann egy speciális elasztomerbitumenes lemez segítségével.

Az elv: ha a vízszigetelés alatt kialakítunk egy összefüggõ, elektromosan vezetõ felületet, amit bekötünk az épület földelési rendszerébe, akkor egy erre alkalmas készülés segítségével – felhasználva a leföldelt felületet – elektromos kisülést hozunk létre ott, ahol a szigetelés megsérül. Ezt fény- és hangjelenség kíséri, ami alapján a szigetelésben keletkezett lyuk pontosan behatárolható.

A Büsscher & Hoffmann által kifejlesztett technológia ezt lehetõvé teszi az új és a felújított lapostetõk esetén. A rögzített hõszigetelésre kerül az alul öntapadó felülettel ellátott E-plax lemez, amely a hosszanti oldalain elektromosan vezetõ sávokkal van ellátva. Ezek a sávok segítenek az elektromosan vezetõ felület kialakításában, illetve a lemez hosszoldalán lévõ piros csík jelzi a szükséges átfedés mértékét. Különösen gondosan kell eljárni a lefolyók környékén, hogy a kialakuló hálózat folyamatos legyen. Az E-plax lemez egyesíti az öntapadó lemezek jó tulajdonságait a megfelelõ ellenõrzés lehetõségével. Az elkészült alsó réteg elektromosan vezetõ részét az épület földeléséhez kötjük. Zárórétegként bármely palás elasztomerbitumenes Büsscher & Hoffmann lemez alkalmazható lángolvasztásos rögzítéssel. Az így elkészített lapostetõt – mint miden lapostetõt – célszerû legalább évente egyszer ellenõrizni. Az E-plax technológiával készült tetõ átvizsgálásához egy olyan készülékre van szükség, ami az épület földeléséhez van kötve és nagyon alacsony áramerõsség mellet nagy feszültséget gerjeszt. Ezt egy réz „seprûszerû” szerszámhoz vezetjük.

Lapostetõk állagellenõrzése elasztomerbitumenes lemezzel

A seprû folyamatos mozgatásával a teljes tetõt átvizsgáljuk, és ahol lyuk van a tetõn, ott jellegzetes csattanás kíséretében elektromos szikra keletkezik. Ezzel egyidõben a készülék is csipogó hangot ad, figyelmeztetve a kezelõt. Ezzel a módszerrel a tetõszigetelésen lévõ lyuk pontosan behatárolható.

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog